ความเห็น 41125

การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง

เขียนเมื่อ 
  • เห็นด้วยครับ
  • น่าจะมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้มากๆ