ความเห็น 21247

การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง

p.porn
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยกับข้อที่ 1 ค่ะ อย่างเช่น งานพัสดุเป็นงานที่ต้องตื่นตัวอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นการตอบสนอง(การจัดหา)ให้ทันต่อความต้องการของผู้ใช้ การทำงานต้องปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด บางครั้งการพบปะพูดคุยขาดความต่อเนื่องจริงๆ ค่ะ (เพราะไม่มีเวลาให้กันและกัน) ทาง ม.นเรศวร ใช้วิธี MSN (ไม่ใช่ SMS นะคะเพราะต้องเสียเงิน) เป็น KM แบบไม่เป็นทางการอย่างหนึ่ง พัสดุส่วนกลางจะเป็นจุดเชื่อมโยงของเจ้าหน้าที่พัสดุคณะต่างๆ หากมีระเบียบ หนังสือเวียน หรือแจ้งข่าวด่วน เราจะแจ้งกันโดยวิธีนี้  แต่ทั้งนี้ทุกคนต้องมีจรรยาบรรณในการใช้นะคะ เพราะหากใช้ในการดูหนังฟังเพลงหรือคุยเล่นระหว่างการทำงาน วิธีนี้จะทำให้เกิดโทษได้เช่นกัน