beeman 吴联乐
นาย สมลักษณ์ (ลักษณวงศ์) วงศ์สมาโนดน์

ความสามารถ 10 อย่าง (ที่พึงปรารถนา) ของคุณอำนวย


คุณอำนวย..ในความหมายของ สคส. หมายถึง ผู้ที่เอื้ออำนวยให้เกิดการเรียนรู้ในหน่วยงาน ที่ต้องมี 10 Competency ที่สำคัญ

   ผมได้อ่านบันทึกของท่านอาจารย์ประพนธ์ ซึ่งเขียนไว้เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2549 เรื่อง "ทศพักตร์" ของนักจัดการความรู้ที่ชื่อว่า "คุณอำนวย" นับว่าได้ความรู้สำหรับการเตรียมตัวไปบ้านผู้หว่าน จังหวัดนครปฐม วันที่ 17-18 เมษายน 2549 เป็นอย่างดี

   หลังจากนั้นผมเข้าไปอ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  มีการบ้านจากคุณธวัช ว่าด้วย 10 Competency ของคุณอำนวย ผมอ่านก็ยังงงๆ อยู่ ต้องมาอ่านบันทึกของท่านอาจารย์ประพนธ์ประกอบจึงพอจะเข้าใจครับ อาจารย์ประพนธ์เขียนว่า "คุณอำนวย..ในความหมายของ สคส. หมายถึง ผู้ที่เอื้ออำนวยให้เกิดการเรียนรู้ในหน่วยงาน ที่ต้องมี 10 Competency ที่สำคัญ"

    ต่อไปนี้ก็เป็นการประเมินตนเอง หรือความสามารถของผมในการเป็นคุณอำนวยนะครับ

 ความสามารถในการเป็นคุณอำนวยของ beeman 

เบื้องต้น

พอใช้

ปาน กลาง

ดี

ดีเยี่ยม

 1. ต้องเป็นผู้ที่สามารถสร้างความเข้าใจและสร้างแรงจูงใจให้กับ "คุณเอื้อ" และ "คุณกิจ" ได้ พูดง่ายๆ ก็คือ ต้องเป็น "นักขาย" ที่สามารถอธิบายและ "ขายฝัน" ในเรื่อง KM ให้กับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานเข้าใจได้    

 /

   

 2. ต้องเป็นผู้ที่ออกแบบกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (ลปรร.)ในหน่วยงานได้ คือทำหน้าที่เป็นนักออกแบบ หรือเป็น "วิศวกร" กระบวนการ(เรียนรู้) ได้

   

 /

   

 3. ต้องเป็นผู้ที่สามารถสร้างบรรยากาศที่ดี มีความเป็นกันเอง และมีการ ลปรร. ที่ลื่นไหลเป็นไปตามธรรมชาติเปรียบได้กับบทบาทของ "สถาปนิก" ที่ออกแบบบ้านได้อย่างดี มีการถ่ายเทอากาศ โล่งโปรงสบาย อยู่แล้วไม่อึดอัด

     

 /

 

 4. ต้องมีทักษะในการตั้งคำถาม จับและสรุปประเด็นได้ พูดง่ายๆ ก็คือ ต้องมีทักษะของการเป็น "นักจัดเวที" หรือผู้ดำเนินรายการอยู่ในตัว

   

 /

   

 5. ต้องรู้จักเครื่องมือช่วยพัฒนาการเรียนรู้ที่หลากหลาย สามารถเลือกใช้เครื่องมือได้เหมาะสมกับบริบท และกลุ่มเป้าหมาย เรียกได้ว่าต้องมีความสามารถในลักษณะของ "ที่ปรึกษา" หรือ "Consultant" ที่สามารถให้คำแนะนำ และเลือกใช้เครื่องมือได้อย่างเหมาะสม

   

 /

   

 6. ต้องสามารถนำ IT มาประยุกต์ใช้ในการ ลปรร. และใช้เผยแพร่ความรู้ได้อย่างเป็นระบบและทรงพลัง  เรียกว่าต้องมีความเป็น "นัก IT" อยู่บ้างจะได้ประยุกต์ใช้ IT ได้ หรือพูดกับฝ่าย IT รู้เรื่อง

   

 /

   

 7. ต้องสามารถวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ ทั้งในเชิงวัฒนธรรมองค์กร ทั้งก่อนและหลังการใช้ KM ซึ่งหมายถึงต้องมีคุณสมบัติของการเป็น "นักวิเคราะห์" อยู่ด้วย

       /  

 8. ต้องสามารถติดตาม ประเมินผลการใช้ KM ได้ เป็นบทบาทในฐานะ "นักประเมินผล" ที่จะต้องคอยติดตามประเมินการทำงานเป็นระยะๆ และสามารถนำข้อมูลย้อนกลับมาใช้ปรับการทำงานได้

   

 /

   

 9. ต้องสามารถผลักดันให้เกิดเครือข่ายในลักษณะของ "ชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs)" ซึ่งก็คือคุณสมบัติในลักษณะที่เป็น "นักพัฒนา" หรือ "นักสังคม" นั่นเอง

   

 /

   

10. ต้องรู้จักใช้หลักการให้รางวัล การชมเชยยกย่อง เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการ ลปรร. ที่ต่อเนื่อง และยั่งยืน ซึ่งก็คือ บทบาทในฐานะ "นัก HR" หรือนักพัฒนาองค์กร

   

 /

   
           

  ท่านอาจารย์ประพนธ์ได้สรุปตอนท้ายไว้ว่า :บางคนอาจมองว่าน่าจะเรียกว่าเป็น Superman จะเหมาะกว่า เพราะว่าการที่จะหาคนที่เป็นทั้ง "สิบนัก" อย่างที่เขียนไว้ข้างต้นนั้น คงจะหาได้ไม่ง่ายนัก ...ด้วยเหตุนี้ สคส. จึงได้จัดเวที "CoPs คุณอำนวย" ขึ้นในวันที่ 17-18 เม.ย. นี้ เพื่อให้คุณอำนวยที่ (มีประสบการณ์อัน) หลากหลายได้มา ลปรร. กัน เพราะแต่ละท่านต่างก็มีจุดอ่อน จุดแข็ง ที่แตกต่างกัน ....นี่แหละครับ "พลังแห่งความหลากหลาย"

***************************

จดหมายจาก คุณธวัช  หมัดเต๊ะ (การบ้าน II)

    เพื่อให้การเลือกประเด็นพูดคุย  ลปรร.  ของเรา  ในวันที่ 17-18 เมษายน  นี้  คม ชัด ลึก  มากขึ้น จึงขอรบกวนท่านประเมิน "คุณอำนวย" ในหน่วยงานของท่านดูซิว่า

 1. ท่านมีความชำนาญในเรื่องใด (competence) และอยู่ในระดับใด (ช่วยเล่านิดหนึ่งว่า  ในหน่วยงานของท่านทำอย่างไร  ถึงได้อยู่ในระดับนั้น)  ตอบ น่าจะมีความชำนาญในเรื่องเทคนิคหรือลูกเล่นการเขียนบันทึกลงบล็อก ของ Gotoknow (ในระดับดี) ตลอดจนมีความเป็น "นักประชาสัมพันธ์" ดึงดูดให้คนติดตามอ่านบันทึกใน Gotoknow (ที่ค่อนข้างเป็นวิชาการได้)
  • ด้วยการเขียนบันทึกที่หลากหลาย (แบบครอบจักรวาล)
  • การตั้งชื่อเรื่องที่น่าติดตาม
  • การใส่ภาพ, ใส่สีสัน
  • มีการเขียนที่ต่อเนื่อง
  • มีการวิเคราะห์บันทึกของตัวเอง
  • เก็บรายละเอียดและสถิติต่างๆ โดยใช้เครื่องมือของ GotoKnow และอื่นๆ
  • ค้นหาเทคนิคใหม่ๆ มานำเสนอให้กับผู้อ่าน
  • เขียนบันทึกที่ให้ความบันเทิงและความรู้แก่ผู้อ่าน
  • สร้างกลุ่มผู้อ่านใหม่ นอกกลุ่มของ GotoKnow
  • สไตล์การเขียนบันทึก "ไม่ห้วนสั้น" แต่พยายามสื่อให้ผู้อ่านเข้าใจด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย ฯลฯ
 2. ท่านอยากจะมาเรียนรู้เรื่องใดบ้าง  ตาม competence ที่ระบุมา   หรือหากยังไม่มี  ท่านสามารถเสนอ competence นั้นมาเพิ่มเติมได้    เราจะค้นหาว่าในกลุ่มสมาชิกของเราใครมีบ้าง   และจะเอามาเล่าแลกเปลี่ยนกัน ตอบ ต้องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ในการผลักดันให้เกิดเครือข่ายในลักษณะของ "ชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs)"
หมายเลขบันทึก: 23166เขียนเมื่อ 9 เมษายน 2006 19:25 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2012 14:42 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (2)
พี่เม่ยมองเห็นโอกาสแล้วค่ะ ว่าจะได้ "เรียนรู้" เกี่ยวกับเรื่อง นักประชาสัมพันธ์ จากอาจารย์ beeman ที่บ้านผู้หว่าน ในสัปดาห์หน้าค่ะ! (เสียดายที่ UKM ม.อ. ไม่ได้ F2F กับอาจารย์ค่ะ เพราะรีบๆไปรีบๆกลับ เพียงแค่ได้เห็นอาจารย์เดินผ่านไปมาในห้องประชุมค่ะ )
 • ขอขอบคุณพี่เม่ยครับ
 • ยินดีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันนะครับ
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี