วันนี้ได้อ่านหนังสือ  "วิญญาณขบถ"  ของ  คาลิล  ยิบราน
แปลและเรียบเรียงโดย กิติมา  อมรทัต
ประทับใจตั้งแต่คำนำของหนังสือ

เสรีภาพ  ในตัวของมันเองคือความสุข

มันไม่ใช่อะไรอื่นนอกจากสิ่งที่ทำให้มนุษย์มีพลังและยืนหยัดอยู่ในโลก

เสรีภาพ 
นี่เองเป็นพลังผลักดันให้มนุษย์กระทำการต่างๆ ในการดำรงชีวิต

ในเมื่อเสรีภาพเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกผู้ทุกนามต้องการและใฝ่หา  แต่...

ตัวขวางกั้นมนุษย์ออกจากเสรีภาพ  คือ  อำนาจ
 
 อำนาจเมื่ออยู่ในมือผู้ใดและคนกลุ่มใด  คนเหล่านั้นจะใช้เป็นเครื่องมือ

ในการเก็บเกี่ยว   เสรีภาพ  จากผู้อื่นหรือคนกลุ่มอื่นมาเป็นของตน

เพื่อให้ได้มาซึ่ง  เสรีภาพ   

มนุษย์ผู้รักและใฝ่หาเสรีภาพจะไม่เมินเฉยต่อเสียงเรียกร้องจากส่วนลึกในห้วงดวงใจ

เขาจักลุกขึ้นยืนหยัด และปฏิเสธต่อ   อำนาจ