ความเห็น 58735

การเรียนรู้จากประสบการณ์จริง

charatsri
IP: xxx.19.185.44
เขียนเมื่อ 

            มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดอบรมนักบริหารงานอุดมศึกษา หลายรุ่นในแต่ละรุ่นน่าจะมีชุมชนที่หลากหลาย  มีรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากรเป็นผู้สนับสนุน  ถ้าแต่ละกลุ่มก่อให้เกิดชุมชนหรือกลุ่มนักปฏิบัติโดยนำความรู้มาขยายผลใครทำอะไรดีก็นำมาบอกเพื่อนที่จะดีนะ 

              คุยแล้วถ้าผู้บริหารจัดฝึกคุณอำนวย จริงจังพวกเราคงมีความมั่นใจที่จะทำให้เกิดชุมชนอีกมาอ่านแล้วงงไหม ถ้างง รองเข้าสรุปการจัดอบรม UKM ครั้งที่ 2/2549   UKM gotoKnow.org นะคะจะพอจะเข้าใจ  

              อย่าลืมเล่าเรื่องการนำผลการอบรม นบอ.ไปใช้ให้ฟังนะคะ