ไม่เคยเห็นมาก่อน

รู้สึกแปลกดี...ก็เลยเก็บมาฝากค่ะ

เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่พนักงานบริการ

(สมัยก่อน เรียก นักการภารโรง)

ทำขึ้นเพื่อ...ดักแมลงต่างๆตอนกลางคืน

นี่ก็คือ...

กับดักแมลง..นั่นเอง

ภูมิปัญญาท้องถิ่น  นี่ทรงคุณค่า  จริงๆนะคะ