ใส่ใจสุขภาพ   อายุจะยืนยาว

          ก่อนปลูกพืช                      ต้องเตรียมดิน                     กินอาหาร

รู้เตรียมการณ์                               อาหารดี                            มีหมู่ไหน

เช่นข้าวกล้อง                               คุณค่ามาก                         มีกากใย

เคลือบลำไส้                                ถ่ายคล่องขับ                      ตับ ปอด ไต

          ทั้งถั่วงา                            สารพัน                              สำคัญสิ้น

แทนโปรตีน                                 เนื้อ  หมู  ไก่                       ใส่กลิ่นสี

ก่อนสัตว์ตาย                               คลายพิษกลั้ว                      ทั่วอินทรีย์

เรากินผี                                      ซากสารพิษ                        รอนริดวัย

          ผักปลูกเอง                        ริมรั้ว                                 กลั้วปุ๋ยหมัก

ใบแมงลัก                                    ชะอม                               ผสมใส่

คะน้า                                         ฟักทอง                             กากยองใย

ผักสดให้                                     วิตามิน                             หากกินเป็น

         หากจำเป็น                         ต้องซื้อหา                          อย่าประมาท

ล้างสะอาด                                  ชำระพิษ                           อย่าคิดเห็น

ความมักง่าย                                จะตายไว                           เจ็บไข้เป็น

อาหารเดน                                   ทอดซ้ำซาก                       อย่าอยากลอง

         ออกกำลัง                           ได้วังชา                            อากาศเหมาะ

จะวิ่งเหยาะ                                   เดินเร็วนิด                         ฟิตสมอง

เล่นโยคะ                                     ไทเก็กรำ                           ค้ำไม้พลอง

เลือดลมคล่อง                               เหงื่อรินรับ                        ขับพิษภัย

         นาฬิกา                               ชีวิต                                คิดศึกษา

ใช้เวลา                                        หนึ่งรอบวัน                       สร้างสรรค์ใส่

นอนให้อิ่ม                                    ยิ้มให้เป็น                         จะเย็นใจ

อนามัย                                        ในนอก                             ทุกซอกมุม

        อยู่ที่เรา                                เอาใจใส่                          หรือไม่หนอ

อย่ามัวรอ                                     ให้สายนาน                        พิการกลุ้ม

จิตสดใส                                       อยู่ในกาย                          โรคคลายคลุม

อยากสาวหนุ่ม                               อายุยืน                               รีบตื่นตัว

        อาหารเป็น                            หลักใหญ่                            หนึ่งในโลก

อุปโภค                                        ถูกวิธี                                มีสุขทั่ว

วิปัสสนา                                      พาจิตว่าง                           ห่างหมองมัว

โรคภัยกลัว                                   เพราะมีหมอ                        ห้า อ. เอยฯ

ผู้ร้อยกรอง :แม่ชีบุณฑริก   ชินวงค์

อ้างอิง: หนังสือเรื่องอาหารกับสุขภาพ

กลอนบทนี้อ่านแล้วถูกใจมากคะจึงอยากนำมาลงไว้ สำหรับเตือนใจให้เราดูแลรักษาสุขภาพให้มากที่สุด   

สี่ซี่ต้องขออภัยสำหรับท่านที่เข้าชมบล็อกเรื่องกลอนเตือนใจมีข้อผิดพลาดทางเทคนิคทำให้ข้อมูลไม่แสดงคะ