"สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม"
........................................

"กัมมุนา วัตตะตีโลโก"
บาลีโชว์"พุทธภาษิต"ให้คิดเห็น
ทุกสัตว์โลกตอกย้ำกรรมที่เป็น
ยากหลีกเร้นแห่งผลตนทำมา

"สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม"
ใครกระทำย่อมทราบถึงบาปหนา
ยากหนีพ้นกฎ"อิทัปปัจจยตา"
ตามชะตาวิบากเชี่ยวเป็นเกลียวกรรม

ใครทำชั่วอย่างไรใครย่อมรู้
ดื้อด้านอยู่ไม่คนึงจึงถลำ
ศาลตัดสินอย่างไรไม่ยุติธรรม
ใจมืดดำอ้างว่าตราชั่งเอียง

พึงทำใจเป็นกลางปล่อยวางเถิด
ควรคิดเปิดดวงตามาฟังเสียง
เหตุและผลทบทวนควรไล่เรียง
หากไม่เลี่ยงท่านจะเห็นตามเป็นจริง๚

..................................................