“วราเทพ” ยันไม่ได้ค้างจ่ายงบให้ผู้รับเหมาหลายหมื่นล้าน

“วราเทพ” ยันไม่ได้ค้างจ่ายงบให้ผู้รับเหมาหลายหมื่นล้าน
       รมช.คลังยืนยันไม่ได้ค้างจ่ายงบประมาณให้ผู้รับเหมาทั่วประเทศหลายหมื่นล้านบาทตามที่อดีตฝ่ายค้านกล่าวหา พร้อมระบุเงินก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นเงินกู้ต่างประเทศ ไม่เกี่ยวกับเงินคงคลังไม่พอจ่าย ส่วนงบประมาณเลือกตั้ง ส.ส. เป็นงบกลางปีงบประมาณ 2549 ไม่ส่งผลต่อฐานะเงินคงคลังแน่นอน
วันที่ 28 มี.ค. นายวราเทพ รัตนากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวถึงปัญหาการเบิกจ่ายงบประมาณของกระทรวงการคลังและที่อดีตฝ่ายค้านระบุว่าเกิดปัญหาการขาดดุลกระแสเงินสดว่า ผู้ที่นำข้อมูลออกมากล่าวหาควรมีข้อมูลที่ถูกต้องก่อนที่จะออกมาวิพากษ์วิจารณ์ เพราะจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดและ   ส่งผลเสียหายต่อระบบการคลังของประเทศได้ โดยเฉพาะกรณีที่มีข่าวว่าการค้างจ่ายเงินผู้รับเหมาที่ก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นจำนวนหลายหมื่นล้านบาท เพราะเงินคงคลังมีไม่เพียงพอจ่ายนั้นเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน เนื่องจากการก่อสร้างท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ใช้เงินกู้จากต่างประเทศจึงไม่เกี่ยวข้องกับฐานะเงินคงคลังแต่อย่างใด      นอกจากนี้ กรมบัญชีกลางไม่ได้ค้างจ่ายเงินผู้รับเหมาทั่วประเทศ เพราะกรมบัญชีกลางจะจ่ายเงินให้ส่วนราชการหรือจ่ายตรงให้กับผู้รับจ้างภายใน 3-7 วัน จึงเป็นไปไม่ได้ที่กระทรวงการคลังจะค้างจ่ายเงินตามที่กล่าวอ้าง และในปีงบประมาณ 2549 รัฐบาลไม่มีโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด มีแต่ข้าราชการ ที่เกษียณอายุราชการตามปกติหรือลาออกตามปกติ และกรมบัญชีกลางได้จ่ายเงินให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการและผู้ลาออกตามระเบียบทุกขั้นตอนแล้วตั้งแต่เดือนตุลาคม 2548
นายวราเทพ กล่าวถึงงบประมาณที่นำไปใช้ในการเลือกตั้ง ส.ส. กว่า 2,000 ล้านบาท ในวันที่ 2 เมษายนนี้ ว่าเป็นเงินที่มาจากงบกลางปีของปีงบประมาณ 2549 ซึ่งมีเงินรายได้ของแผ่นดินรองรับไว้แล้ว และกรมบัญชีกลางได้ปรับแผนการใช้จ่ายเงินให้สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายจึงยืนยันว่าไม่มีปัญหาหรือส่งผลกระทบใด ๆ ต่อเงินคงคลังแน่นอน โดยกระทรวงการคลังขอยืนยันว่ากระทรวงการคลังสามารถเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้กับส่วนราชการและเอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้จัดการออนไลน์  29  มีนาคม  2549

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สรุปข่าวประจำวันของห้องสมุดกรมบัญชีกลางความเห็น (0)