ทุกเช้าในเวลา 08.30-09.00 น. ก่อนเข้าสาระวิชาหลักนักเรียนนบอ.มข. รุ่นที่ 1 จะมีการทำ AAR ว่าเมื่อวานได้รับความรู้เพิ่มเติมอย่างไรบ้าง  มีความรู้ใดที่ต้องการเพิ่มเติมอีก  และสามารถปรับใช้กับหน้างานได้อย่างไร