ผมงงมากในข้อสอบเมื่อให้หาข้อเท็จ ข้อจริงหรือข้อเท็จจริง เมื่อสอบผลมักจะได้ผิดเพราะไม่เข้าใจ ทำไมข้อเท็จคือข้อผิด แล้วข้อเท็จจริงคือข้อที่ถูก คนตั้งภาษาไทยงงมากๆ