แผ่นดินไทย - ธนาคารต้นไม้ (Tree Bank)

สวัสดีครัีบญาติมิตรทุกท่าน

เมื่อคืน (15 ต.ค. 2551) ผมได้ดูรายการแผ่นดินไทย จากช่อง ไทยพีบีเอส ว่าด้วยเรื่องธนาคารต้นไม้ ซึ่งก่อตั้งโดยคุณไสว แสงสว่าง และคุณพงศา ชูแนม

อำเภอพะโต๊ะ ร่วมกับ ธกส สาขาพะโต๊ะ - หลังสวน และหน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำพะโต๊ะ ได้ร่วมกันจัดทำโครงการธนาคารต้นไม้ โดยวางหลักการให้ ประชาชนที่ปลูกต้นไม้สามารถนำข้อมูลไปจดทะเบียนกับทาง ธกส โดย ธกส จะให้สิทธิในการนำต้นไม้ไปเป็นหลักประกันสินเชื่อเสมือนเป็นหลักทรัพย์ และจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นทุกปี ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการติดต่อได้ที่ ธกส.พะโต๊ะ และหน่วยอนุรักษ์จัดการต้นน้ำพะโต๊ะ (คัดลอกจาก http://treebank.multiply.com/)

คุณพงศา ชูแนม เล่าว่าให้ชาวบ้านเป็นผู้เพาะพันธุ์กล้าไม้เอง ดูแลเอง แล้วทำให้ได้ผลในการเลี้ยงดูได้ดีกว่าองค์กรรัฐเลี้ยงดูอีก เพราะมีกรณีทีชาวบ้านเลี้ยงดูแล้วต้นกล้าสูงกว่า เจริญเติบโตดีกว่าด้วย การปลูกต้นไม้ ก็เริ่มปลูกในพื้นที่ของตัวเองซึ่งอาจจะเริ่มปลูกที่บริเวณเขตแดนของ พื้นที่ของชาวบ้้านเอง พอต้นไม้สูงระดับหนึ่งจะตีราคาต่อต้น ต้นละ 100 บาท และจะมีการมานับเพื่อตรวจสอบจำนวนต้นและเมื่อต้นไม้โตขึ้นก็จะตีราคาต่อต้น สูงขึ้นครับ สำหรับต้นไม้ก็มีหลายชนิดเช่น พันธุ์ไม้สาขาบ้านในเหมือง จ.ชุมพร ได้แก่ ต้นมะฮอกกานี ต้นตะเคียนทอง สะเดาเทียม กิ่งพันธุ์ยอดเหลียง ต้นจิก ต้นเทพทาโร (ไม้จวง) ไม้ทัง ต้นธัมมัง ฯ นั่นคือ แต่ละพื้นที่ก็จะมีการกำหนดกันว่าต้นไม้ที่เข้าจดทะเบียนกับ ธนาคารต้นไม้ได้นั้น ก็จะมีการกำหนดตามแต่ละจังหวัดจะตกลงกัน

ธนาคารต้นไม้เป็นโครงการที่ดีมากๆ ซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นคำตอบให้กับสังคมไทยในเรื่องการเพิ่มพื้นที่ป่าได้ เป็นอย่างดี คิดโดยคนไทย ทำโดยประชาชนไทย เพื่อไทยและโลกสีเขียว นับเป็นงานวิจัยของชาวบ้านเพื่อหาคำตอบว่าแต่ละพื้นที่ควรจะปลูกไม้ยืนต้น แบบไทยๆ ได้อย่างไร สิงที่ผมเห็นจากรายการ ผมคิดว่า

การทีชาวบ้านได้ปลูกต้นไม้ด้วยตนเองนั้น ทำให้เค้าเห็นความเป็นมาเติบโตเหมือนเลี้ยงลูกเลี้ยงสัตว์ การจะโค่นก็ย่อมมีการชั่งคิดถ่วงความคิด ไม่ใช่ตัดสินใจเหมือนการขโมยตัดไม้ในป่า นี่คือความผูกพัน นี่คือความรัก นี่คือศรัทธาทำในใจ

จากในรายการ เห็นชาวบ้านลุกขึ้นยืนแล้วบอกว่า ในเครือข่ายของตนนั้น มีสมาชิกกี่คน แล้วปลูกต้นไม้ไปแล้วกี่หมื่นกี่แสนต้น แล้วชื่นใจครัีบ คนไทยเรานั้นจริงๆ แล้วมีมันสมองเป็นเลิศ เพียงแต่เราต้องการผู้นำในภาคส่วนต่างๆ ที่มีแนวคิดที่ดี หลักการดี และปฏิบัติได้ สัมฤทธิ์ผล มานำคนไทย แล้วดำเนินอาชีพไปในแนวทางที่ยั่งยืน มั่นคง พอเพียง มีธรรม

ผมยังเชื่ออีกว่า หากได้มีการขยายผลโครงการดีๆ เหล่านี้ โดยเบื้องต้น นำเสนอสิ่งที่จังหวัดชุมพรได้ทำไปแล้วนั้นไปยังชาวบ้านในจังหวัดอื่นๆ แล้วเชื่อมโยงกับ ธกส. ก็คงจะเป็นเครือข่ายในไทยได้ องค์กรของรัฐ ป่าไม้เข้ามาร่วมพลังด้วย ใ้ห้ชาวบ้านอยู่กับป่า ปลูกป่า รักษาป่า และจัดการป่าด้วยความรู้ น่าจะดีกว่าการเปิดสัมปทานในบางอย่างที่ไม่สมเหตุสมผลต่อการเพิ่มพื้นที่ป่า

สำหรับประโยชน์ของป่านั้น ทุกท่านก็ทราบประโยชน์กันดีอยู่แล้วครัีบ ในเมื่อเครือข่ายชาวบ้านเกิด เครือข่ายความรู้ก็เกิด เครือข่ายป่าก็เกิด ภาวะน้ำท่วมก็อาจจะลดลง น้ำท่วมภาคใต้ก็จะได้ไม่ต้องย้ายหนีกันไปซื้อพื้นที่ในที่ราบสูงกัน

เมืองไทยเรานั้นมีทรัพย์ในดิน สินในน้ำ ปัญญาในสมอง เหลือแต่การบริหารจัดการ ว่าเราควรจะทำอย่างไร??? นั่นคือภารกิจของคนไทยทุกคนร่วมกัน มิใช่เป็นการจ้างฝรั่งมาดูแลประเทศไทย หากเราบอกว่า ปุ๋ยของต้นไม้ชนิดใดๆ คือใบของต้นไม้ชนิดนั้นๆ นั่นคือ ผู้สร้างชาตินั้นๆ ก็คือคนในชาตินั้นๆ นั่นเอง

ธนาคารต้นไม้ จะนำเสนออีกในรายงานแผ่นดินไทย ในวันพุธหน้าต่อเป็นตอนที่สอง หากท่านใดสนใจก็ติดตามชมได้ หรืออ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://treebank.multiply.com แล้วใครจะเป็นผู้ริเริ่มธนาคารต้นไม้ในชุมชนเรา หากไม่ใช่ตัวเราเอง เริ่มด้วยใจ ทำด้วยใจ ไทยสีเขียว เริ่มที่รั้วของเรา

เปลี่ยนลวดหนามหรือกำแพงเป็นต้นไม้จะดีไหมครัีบ? รั้วบ้านย้อนกลับสู่อดีต

ขอบพระคุณมากครัีบ

เม้ง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน มิสเตอร์ช่วยความเห็น (17)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะคุณเม้ง

เมื่อคืนดิฉันดูรายการนี้เหมือนกัน ไม่ได้ดูตั้งแต่เริ่มรายการ แต่ก็พอจะรู้เรื่องราวบ้าง

ก็เห็นด้วยกับการที่จะให้ชาวบ้านในพื้นที่ต่างๆร่วมกันปลูกต้นไม้ เรื่อง "ธนาคารต้นไม้" นี้ได้ยินคุณพ่อพูดถึงเหมือนกันและเข้าร่วมกับกลุ่มนี้ด้วย (แต่ไม่ใช่ที่ชุมพรนะคะ) คิดว่าโครงการนี้คงจะขยายไปทั่วประเทศค่ะ เพราะบ้านดิฉันอยู่ที่จังหวัดแพร่ ที่อ.พะโต๊ะนี้น่าจะเป็นต้นแบบนะคะ

สวัสดีครัีบคุณ ประภาพร

    ยินดีที่ได้รู้จักครัีบ ผมลองไปค้นข้อมูล ก็เห็นว่ามีการทำที่แพร่เช่นกัน ดีจังเลยครัีบ ที่คุณมาร่วมให้ข้อมูล มีการปลูกต้นไม้อะไรบ้างครัีบ เป็นเรื่องทีดีมากๆ เลยครับ ใครมีต้นไม้อยู่ใกล้ๆ มีป่าไม้อยู่ในพื้นที่ ก็นับว่ามีบุญแล้วครัีบ มีปอดภายนอกที่จะทำให้ปอดภายในมีคุณภาพครัีบ ต้นไม้มีค่ามากกว่าที่เราคิด ปรัชญาต่างๆ จากต้นไม้มีค่ามากๆ เลยครัีบ ผมเคยสรุปจากมุมมองของตัวเองไว้ในบันทึกนี้ครัีบ

รู้เขารู้เรา ชีวิตและแง่คิดจาก "ต้นไม้"

    ขอเป็นกำลังใจในการร่วมเดินเครือข่ายโครงการดีๆ ต่อไปนะครัีบ

สนุกในการทำงานนะครัีบ ขอบคุณมากครีับ

 

อำนวย สุดสวาสดิ์
IP: xxx.173.123.175
เขียนเมื่อ 
  • แวะมาเยี่ยมครับพี่เม้ง
  • เมื่อคืนไม่ได้ดู (อิอิ ลืม... เดี๋ยวค่อยดูรายการย้อนหลัง)
  • มีโอกาสมาเยือนพะโต๊ะ บ้างนะครับ

สวัสดีครับน้องอำนวย สุดสวาสดิ์

    เมื่อคืนดูไปก็คิดถึงน้องไปครัีบ ทำให้คิดโยงไปถึงการสาธารณสุขของอำเภอหรือจังหวัดชุมพร โยงกับป่าไม้ที่ร่วมกันสร้าง ต่อไปอัตราการป่วยก็อาจจะลดลงก็ได้ครัีบ อายุขัยเฉลี่ยของคนก็จะเปลี่ยนแปลงไปตลอดจนฐานคิดของคนชุมพร จะคิดเพื่ออยู่ร่วมกับธรรมชาติ พึ่งพาเกื้อกูลกัน เป็นชุมชนตัวอย่าง จังหวัดตัวอย่างให้กับชุมชนอื่นได้ในทุกๆ ด้านครัีบ

    ขอบคุณมากๆ นะครัีบ มีโอกาสจะติดต่อไปครับ

เขียนเมื่อ 
  • สวัสดีค่ะ
  • "เปลี่ยนลวดหนามหรือกำแพงเป็นต้นไม้จะดีไหมครัีบ? รั้วบ้านย้อนกลับสู่อดีต" เห็นด้วยและสนับสนุนค่ะ
  • แต่ที่บ้านทำทั้งสองอย่างเลย คือต้องทำรั้วลวดหนามก่อน แล้วปลูกต้นชาดัดเป็นแถวรั้วทับลวดหนาม
  • ถ้าไม่ทำเช่นนี้ บ้านจะเหลือแต่เสาค่ะ
ing
IP: xxx.173.148.151
เขียนเมื่อ 

ดูรายการนี้บ่อยมาก หากทุกท้องที่ทำได้เหมือนชาวพะโต๊ะ น่าจะดี เมื่อคืนยังพูดกับพี่ เรามีเนื้อที่ว่างน่าจะลองทำดู ไม่ใช่เพื่อตัวเองแต่เพื่อสังคมในอนาคต และลูกหลานของเราเอง ครูเม้งว่าจริงไหม

เขียนเมื่อ 
  • สวัสดีครับ
  • มารับความรู้เพิ่มเติมครับ
  • ขอบคุณที่ให้ข้อมูลดีดี

สวัสดีครัีบน้องน้ำผึ้งสีชมพู

    ยินดีที่ได้รู้จักนะครับผม ช่วยกันปลูกต้นไม้กันนะครับ หากบ้านใครใช้แอร์แนะนำให้ปลูกต้นไม้ครัีบ จะใช้แทนแอร์ไ้ด้เยอะเลยนะครัีบ ใช้ต้นไม้บังแสงแดดด้วยส่วนหนึ่ง อีกส่วนคือออกแบบการไหลเวียนของลมด้วยครัีบ บรรยากาศในการอยู่บ้านจะมีความสุขมากขึ้นครัีบ

ขอให้สุขสนุกครับ

เขียนเมื่อ 

มาเยี่ยมพี่เม้ง

ด้วยความคิดถึง

ยายธี
IP: xxx.5.241.26
เขียนเมื่อ 

เป็นที่น่ายินดีที่มีการให้ค่าแก่ต้นไม้การทำธนาคารก็เป็นการกระตุ้นการเกิดและการรักษาดูแลได้ดีกับต้นไม้....อยากทราบรายละเอียดของการปฏิบัติการข้อมูลทางกฎหมายและผู้ปฏิบัติการ..การประกันราคา..วัดค่าด้วยอะไรเวลาหรือต้นไม้...หากต้นไม้ที่ปลูกตายลงยังไม่ถึงเวลาที่จะเห็นค่า...คุณเม้งจะให้ความกระจ่างได้มากขึ้นไหม...จากคนสนใจที่ได้ปลูกต้นไม้จากเยอรมันจ้ะแล้วเรื่องนี้จะทำกันเป็นทางการทั้งประเทศหรือเปล่า

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ

ใจตรงกันครับ เมื่อคืนผมได้ดูเหมือนกัน

คิดว่าเป็นโครงการที่ดีมาก

ตอนนี้ที่สวน (บ้าน) ต้นไม้เต็ม ปลูกกันอย่างแออัด

ต้องคอยตัดแต่งกิ่งบ่อย ๆ จะได้แบ่งกันรับแดดครับ

ขอบคุณครับ

เขียนเมื่อ 

เปลี่ยนลวดหนามหรือกำแพงเป็นต้นไม้จะดีไหมครัีบ? รั้วบ้านย้อนกลับสู่อดีต

..สวัสดีดีค่ะ อ.เม้ง

ตอนนี้ที่บ้านปลูกต้นผักหวานบ้านเป็นกำแพงร้อมรอบบ้านเลยละค่ะ เก็บทานเกือบทุกวัน

หากบ้านท่าน..รั้วบ้านเป็นกำแพง

แฮะๆ..ไม่แนะนำให้ทุบรั้วทิ้งนะ..ลงทุนสูงไป

แค่ปลูกต้นไม้กินได้ชิดๆ กำแพงก็พอแล้วค่ะ

สวัสดีครับคุณlovefull

    สบายดีนะครัีบ ทำรั้วให้เป็นสีเขียวเป็นรั้วมีชีวิตดีกว่าเยอะครับ ลองคิดเล่นๆ ครับ หากเราสร้างกำแพงหรือรั้วลวดหนาม ต้องลงทุนเยอะครัีบกว่าครับ สำหรัีบคนนอกเมืองกรุงนะครัีบ ค่านิยมแบบนี้ก็เป็นสิทธิของแต่ละท่านครับ แต่หากเงินทองหาได้ไม่ง่ายนัก เราจะคิดทำอย่างไร

    มีเพื่อนบ้านที่ดี ไม่ต้องสร้างรั้วบ้าน ตามหลักของโครงการแผ่นดินธรรมครับ

ขอบคุณมากครัีบ

บิ๊ก HD
IP: xxx.206.197.174
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับพี่เม้ง

หวังว่าพี่จะสบายดีนะครับ

เพิ่งรู้เหมือนกันว่ามีธนาคารต้นไม้ด้วย ไอเดียน่าสนใจมากๆ

(แต่อยู่ที่นี่ จะปลูกต้นไม้เองยังไงหว่า...)

ขออนุญาตนำไปเผยแพร่ให้คนใน BaWue ได้อ่านกันนะครับ

บิ๊ก

เขียนเมื่อ 

เมื่อวานพี่ช่วยเขาจัดประชุม สรรหา สมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ไทยพีบีเอส ภาคเหนือตอนล่าง...

มีพระท่านนึงไปอยู่อเมริกา 20 ปี แล้วหลวมตัวถูกจับบวชที่นั่น(นัยว่าหาคนบวชเพื่ออยู่ที่วัดนั้นไม่ได้...555) ท่านกลับมาที่นครสวรรค์...แล้วรวบรวมข้อมูล เรื่องทีวีสาธารณะได้ละเอียดลึกซึ้งกว่าคนที่ทำงานในไทยพีบีเอสเสียด้วย...555...

มีคำเด็ด ๆ ที่พี่จำมา.... BBC  อายุ 76 ปี   PBS ของ USA 40 กว่าปี

ไทยเราพึ่งเริ่มก็จริง...แต่จำเป็นต้องเอาเขามาเป็นต้นแบบ-เป้าหมายหรือไม่...

                     เล่นเอาพี่อึ้งไปเลย...555         

น้องเม้งกลับมาต้องช่วยพวกเราเสียแล้ว...

 

พี่ชายที่รอคอย

เขียนเมื่อ 

งานของเขาดีจริงครับ

ไม่ได้ทำเพียงกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง แต่ทำทั้งระบบที่จะยกระดับการพัฒนาของชุมชนและการอนุรักษ์ฐานทรัพยากรของท้องถิ่น

คุณพงศา ชูแนม ก็เป็นความหวังหนึ่งที่ทำให้เราเห็นว่าข้าราชการที่ดีนั้นยังมีอยู่จริง