การจัดการความรู้:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (3)

Deploy สู่คณะ หน่วยงาน

        แผนการจัดการความรู้ในปี 2549   ได้ขยายขอบเขตกว้างออกไป มีเป้าหมายนำแนวปฏิบัติเรื่องการจัดการความรู้สู่คณะ หน่วยงาน ให้ได้มากที่สุด  ล่าสุดได้นำเข้าหารือในที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยในที่ประชุมคณบดี ประเด็นการ Deploy สู่คณะ หน่วยงาน  เราตกลงให้ หน่วยงานกำหนด CKO ระดับคณะ หน่วยงาน ประมาณว่า "CKO ยกมือขึ้น" และถ้ามีความสนใจ มากกว่าการยกมือขึ้นเป็น CKO ก็เชิญชวนให้สมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายฯของมหาวิทยาลัย (แบบสมัครใจ) เราช่วยสนับสนุนในหลายรูปแบบ เช่น วิทยากร ให้การปรึกษา จัดกรรมการฯ ไปร่วมเป็นเกียรติในวงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเขา จัดคุณอำนวยให้ในการจัดกระบวนการต่างๆ ตามคำขอ ในขณะที่คณะกรรมการกลางจัดกิจกรรมต่างๆ ในภาพกลาง และดูแลสนับสนุนส่งเสริมการดำเนินการของคณะ หน่วยงานในรูปแบบเครือข่าย ทำหน้าที่ให้การปรึกษา เปิด "คลินิค CoP"  ส่งเสริมชุมชนแนวปฏิบัติให้เกิดขึ้นทั่วไปในองค์กร ในระยะแรกผมไม่หวังอะไรมากไปกว่าการส่งเสริมให้กลุ่มคนเหล่านี้ออกจากที่ตั้งของตัวเอง มาแลกเปลี่ยนเปิดโลกทัศน์แลกเปลี่ยนวิธีการทำงาน ระหว่างกัน เขาจะเห็นและได้ยินมุมมองของคนอื่นบ้าง  พร้อมๆ กันก็บริหารให้มีการเวทีนำเสนอในระดับมหาวิทยาลัยให้เพิ่มขึ้น เป็นตัวอย่างกัน  ที่ยากกว่านั้นแต่เรากำลังพยายามคือพัฒนาระบบสืบค้นความรู้ในมหาวิทยาลัยที่กระจัดกระจายอยู่ให้สืบค้นได้ง่าย เพื่อเป็นขุมคลังความรู้ของเราและ อย่างที่ผมเล่าให้ฟังในตอนที่ 1 ว่า เมื่อผมเริ่มควานหาคณะทำงานเรื่องนี้ผมไม่รู้ว่าผมจะค้นหาคนของเราที่มีความรู้ทางด้านนี้ในสถาบันของผมได้อย่างไร ซึ่งถ้าหากเราพัฒนาฐานข้อมูล พัฒนาการสืบค้น คุณวุฒิ สาขาที่เชี่ยวชาญของเราให้ดี ก็จะตอบปัญหาเหล่านั้นได้ในทันที โดยผ่านระบบที่เราออกแบบไว้ (ซึ่งเรากำลังพัฒนาอยู่ในระบบ MIS DSS) ขณะเดียวกันยังคงให้ความสำคัญของการทำความเข้าใจฝึกทักษะให้คนของเราคุ้นเคยเครื่องมือที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดูแล ช่วยเหลือกลุ่มคนที่มีแนวว่าจะสอดคล้องตามทิศทางของเราเป็นพิเศษ เช่นมหาวิทยาลัยออกประกาศส่งเสริม ชุมชนแนวปฏิบัติ กลุ่มคนหรือชุมชนใดที่รับเกณฑ์ได้ตามประกาศของเราก็มาคุยกัน เรื่องการสนับสนุนต่างๆ หลายๆ รูปแบบที่เราพยายามทำ.

      

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM:Prince of Songkla Universityความเห็น (6)

JJ
IP: xxx.91.152.58
เขียนเมื่อ 
ทีมผู้ใหญ่ ของ มอ. เข้มแข็งมากครับ น่ายินดีครับ
พิชิต
IP: xxx.12.74.5
เขียนเมื่อ 
ขอบคุณครับ ผมเห็นว่าจุดแข็งของ ขอนแก่นคือลงไปเชียร์ในจังหวัด บริเวณพื้นที่ใกล้เคียงได้ดีมาก อย่างเรื่อง KM ติดดาวในภูมิภาคเนี่ย ผมไม่ได้ทำอะไรเลย ทาง มข.ดูจะเข้มแข็ง จากการที่ผมติดตามบันทึกที่ท่านเล่าไว้  มอ.ยังทำอย่างนั้นไม่ได้แบบท่าน เป็นผลเนื่องมาจากการเลือกวาง position ไว้ตรงไหน อย่างที่ มอ.เรากำหนด  KV ว่าจะใช้ "การจัดการความรู้เป็นเครื่องมือในการเร่งรัด ผลักดันทุกภารกิจหลักขององค์กร" เราก็เลยเชียร์กันอยู่ข้างในนีหล่ะ  ออกไปข้างนอกบ้างคือการส่งทีม วิทยากร ไปช่วย ตามโอกาสที่เขาเชิญมา  
วิบูลย์ วัฒนาธร
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 

เวลาที่ผมทำอะไรไม่ได้หรือทำอะไรไม่เป็นก็มักจะมาศึกษาดูงานปรึกษาหารือที่ มอ. นี่แหละครับ ดังนั้น blog ของท่านอาจารย์พิชิตจะเอื้อประโยชน์กับผมมาก จึงขอขอบคุณมากครับ

จันทวรรณ
IP: xxx.47.247.117
เขียนเมื่อ 

อาจารย์คะ บล็อกของอาจารย์ยังไม่ได้อยู่ในชุมชน "คุณเอื้อ" (http://ckocop.gotoknow.org/) ที่อาจารย์หมอวิจารณ์ตั้งขึ้นคะ

วิธีการเข้าร่วมทำได้ดังนี้คะ

ชุมชน > นำบล็อกเข้าร่วมชุมชน > ขอเข้าร่วมชุมชน ให้ค้นหาชุมชนด้วยคำว่า คุณเอื้อ แล้วกดปุ่ม ขอเข้าร่วม คะ  หลังจากนั้น ก็รอให้เจ้าของชุมชนอนุมัติคะ

วิจารณ์
IP: xxx.139.204.2
เขียนเมื่อ 

อ. พิชิตครับ

ขอรบกวนเชิญอาจารย์ไปนำเสนอเรื่อง UKM ในที่ประชุม บอร์ด ของ สคส. ที่ตึก SM วันที่ ๗ มิย. ๔๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. ได้ไหมครับ   โดยทาง สคส. รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

ประเด็นที่อยากให้ อจ. นำเสนอคือ

๑. UKM

     - จุดเริ่มต้น

     - การดำเนินการเครือข่าย

     - ผลกระทบต่อองค์กร

     - อื่นๆ ที่ อจ. เห็นสมควร

๒. KM ใน มอ.

      - การประยุกต์ใช้ KM ใน มอ.

      - มองอนาคตของ KM ใน มอ.

๓. ข้อเสนอแนะต่อ สคส.

ขอบคุณล่วงหน้าครับ

วิจารณ์ พานิช

พิชิต
IP: xxx.12.74.6
เขียนเมื่อ 
ยินดีครับ  ขอบคุณครับ ไม่ทราบ กำหนดเวลาให้ผมนำเสนอนานเท่าไร และมีผู้ร่วมฟังจำนวนกี่คน ผมจะได้เตรียมเนื้อหาให้เหมาะกับกลุ่มคนและเวลา ครับ