ความเห็น 19242

การจัดการความรู้:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (3)

จันทวรรณ
IP: xxx.47.247.117
เขียนเมื่อ 

อาจารย์คะ บล็อกของอาจารย์ยังไม่ได้อยู่ในชุมชน "คุณเอื้อ" (http://ckocop.gotoknow.org/) ที่อาจารย์หมอวิจารณ์ตั้งขึ้นคะ

วิธีการเข้าร่วมทำได้ดังนี้คะ

ชุมชน > นำบล็อกเข้าร่วมชุมชน > ขอเข้าร่วมชุมชน ให้ค้นหาชุมชนด้วยคำว่า คุณเอื้อ แล้วกดปุ่ม ขอเข้าร่วม คะ  หลังจากนั้น ก็รอให้เจ้าของชุมชนอนุมัติคะ