ความเห็น 21545

การจัดการความรู้:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (3)

วิจารณ์
IP: xxx.139.204.2
เขียนเมื่อ 

อ. พิชิตครับ

ขอรบกวนเชิญอาจารย์ไปนำเสนอเรื่อง UKM ในที่ประชุม บอร์ด ของ สคส. ที่ตึก SM วันที่ ๗ มิย. ๔๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. ได้ไหมครับ   โดยทาง สคส. รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

ประเด็นที่อยากให้ อจ. นำเสนอคือ

๑. UKM

     - จุดเริ่มต้น

     - การดำเนินการเครือข่าย

     - ผลกระทบต่อองค์กร

     - อื่นๆ ที่ อจ. เห็นสมควร

๒. KM ใน มอ.

      - การประยุกต์ใช้ KM ใน มอ.

      - มองอนาคตของ KM ใน มอ.

๓. ข้อเสนอแนะต่อ สคส.

ขอบคุณล่วงหน้าครับ

วิจารณ์ พานิช