ความเห็น 22575

การจัดการความรู้:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (3)

พิชิต
IP: xxx.12.74.6
เขียนเมื่อ 
ยินดีครับ  ขอบคุณครับ ไม่ทราบ กำหนดเวลาให้ผมนำเสนอนานเท่าไร และมีผู้ร่วมฟังจำนวนกี่คน ผมจะได้เตรียมเนื้อหาให้เหมาะกับกลุ่มคนและเวลา ครับ