ฝึกอบรม Excel และ PowerPoint เดือนเมษายน 2549

ไอศูรย์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
เพื่อ สร้างพื้นฐาน อย่างที่ฝรั่งเขาเรียกว่า Fundamental ให้กับผู้เรียน ให้ รู้จริง-ใช้เป็น โดยผมจะสอนด้วยตัวเองเป็นหลัก ถือโอกาสให้ทีมงานได้ซึมซับเนื้อหา, วิธีการ, ลูกเล่น เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบ On the job training

ผมมีความเชื่อผิด ๆ อยู่ประการหนึ่ง คือ คิดว่าการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน ประเภทความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์วินโดว์, การพิมพ์เอกสารด้วยไมโครซอฟท์เวิร์ด, การสร้างตารางคำนวณ Excel, การนำเสนอด้วย PowerPoint ตลอดจนการใช้อินเตอร์เน็ท ฯลฯ ซึ่งเป็นเรื่องที่จำเป็นสำหรับผู้ใช้ประเภทมือใหม่ คนทำงานที่ต้องการเสริมสร้างศักยภาพในตัวเอง เด็กและเยาวชน หรือแม้แต่กระทั่งผู้สูงอายุซึ่งมีเวลา มีความสนใจที่จะเรียนรู้การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อติดตามข่าวสาร ติดต่อกับลูกหลานด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ท

เรื่องเหล่านี้ผมเชื่ออย่างผิด ๆ ว่า เป็นอะไรที่แพร่หลายกันมากอยู่แล้ว ในโรงเรียนตั้งแต่ชั้นประถมก็เปิดสอนกันขึ้นมา หน่วยราชการที่มีภารกิจเกี่ยวกับการฝึกอบรมไม่ว่าจะเป็นวิทยาลัยสารพัดช่าง, วิทยาลัยการอาชีพ, ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน หรือศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานฯ ซึ่งผมได้เข้าไปมีส่วนร่วมเป็นที่ปรึกษาและช่วยสร้างช่วยสอนในหลักสูตรใหม่ ๆ ก็เปิดฝึกอบรมกันมาอย่างต่อเนื่อง แม้กระทั่ง องค์การบริหารส่วนตำบล หรือ อบต. หลายแห่งก็มีโครงการเปิดฝึกอบรมให้บริการประชาชน

การเปิดสอนในรูปแบบของธุรกิจเอกชนซึ่งต้องมีการลงทุนโดยไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐ ต้องเก็บค่าใช้จ่ายในอัตราที่สูงกว่าหน่วยงานภาครัฐเพื่อความอยู่รอด เป็นการทำธุรกิจที่ค่อนข้างเชย ล้าสมัย ไม่สมเหตุผลเมื่อวิเคราะห์ในเชิงต้นทุนและผลตอบแทน ธุรกิจฝึกอบรมของเอกชนจะดำเนินการไปได้ต้องมุ่งแสวงหาความแตกต่าง และเจาะกลุ่มเป้าหมายในตลาดเฉพาะทาง (Niche Market)

หลายปีที่ผ่านมาใน จ.ชุมพร เราจึงแทบจะไม่เห็นการเติบโตของธุรกิจฝึกอบรมคอมพิวเตอร์จากภาคเอกชน ในลักษณะที่เป็น ศูนย์การเรียนรู้ (Learning Center) อย่างแท้จริง เด็กและเยาวชนซึ่งเป็นวัยที่มุ่งแสวงหาความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ ตอบสนองความต้องการของตนเองด้วยการเดินเข้าร้านเน็ท-ร้านเกมส์ ความกระหายสนใจใฝ่รู้ขาดการเติมเต็มด้วยแนวทางที่ถูกต้อง กลับกลายเป็นการสร้างความหมกมุ่นและแหล่งมั่วสุม นำไปสู่ปัญหาการเบี่ยงเบนทางพฤติกรรมและปัญหาสังคมรูปแบบต่าง ๆ

หน่วยงานของรัฐที่จัดการฝึกอบรมให้กับกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ก็มีข้อจำกัดแตกต่างกันไป บางหน่วยงานอยู่ไกลเกินไปไม่สะดวกในการเดินทางไปใช้บริการ ซ้ำร้ายค่าโสหุ้ยอันเนื่องมาจากการเดินทางก็แพงขึ้นเพราะการขึ้นราคาของน้ำมันเชื้อเพลิง บางหน่วยงานมีปัญหาเรื่องความต่อเนื่องของงบประมาณสนับสนุนทำให้ภารกิจการฝึกอบรมที่จะต้องปรับเปลี่ยนไปตามมาตรฐานของเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งก้าวรุดหน้าไปอย่างรวดเร็ว เกิดอาการตามไม่ทัน เพราะขาดแคลนงบประมาณในการอัพเกรด, การซ่อมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ เครื่องคอมพิวเตอร์รุ่นเก่า Run ได้เฉพาะโปรแกรมวินโดว์ 98 ที่ยังคงค้างเป็นครุภัณฑ์อยู่ในบัญชีพัสดุ จะนำมาใช้ฝึกอบรมก็กลายเป็นความหนักใจของครูผู้สอน เพราะต้องสอนไปแก้ปัญหาไปจนหมดเวลา

ผมมาตระหนักถึงความจริงเหล่านี้เมื่อได้รับฟังข้อคิดเห็นที่สะท้อนมาจากผู้ฟังรายการวิทยุ สร้างสังคมฐานความรู้ด้วย IT ที่ผมได้รับเชิญให้ไปร่วมรายการเป็นประจำ คุณพ่อของลูกสาวที่ส่งลูกเรียนหนังสือด้วยการขายผ้าในตลาดนำลูกมาพูดคุยให้ฟังว่า สภาพการเรียนการสอนในโรงเรียนเป็นอย่างไร จากการสอบถามทำให้ผมเข้าใจว่า รู้แบบกลวง ๆ นั้นเป็นอย่างไร, คุณแม่ที่รีดผ้าไปฟังวิทยุไปก็หมายมั่นปั้นมือที่จะนำลูกมาเรียนคอมพิวเตอร์ในช่วงปิดเทอม โดยหวังว่าจะใช้การเรียนรู้ของลูกเป็นบททดสอบก่อนที่จะตัดสินใจมาเรียนรู้ด้วยตัวเอง หรือแม้แต่ข้าราชการในระดับปฏิบัติเมื่อทดลองให้ประยุกต์ใช้โปรแกรม Excel ในการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม ก็เริ่มต้นไม่ถูกเพราะขาดพื้นฐานเรื่องการกำหนดค่าตัวแปร งานที่ทำอยู่เป็นประจำจึงใช้วิธีแจงนับและจดบันทึกลงในกระดาษ ฯลฯ

ในช่วงเดือนเมษาปีนี้ ผมจึงตัดสินใจเปิดสอนหลักสูตรขั้นพื้นฐานไมโครซอฟท์ Excel ช่วงวันที่ 1-12 เม.ย.49 และ PowerPoint ช่วงวันที่ 18-28 เม.ย.49 เพื่อ สร้างพื้นฐาน อย่างที่ฝรั่งเขาเรียกว่า Fundamental ให้กับผู้เรียน ให้ รู้จริง-ใช้เป็น โดยผมจะสอนด้วยตัวเองเป็นหลัก ถือโอกาสให้ทีมงานได้ซึมซับเนื้อหา, วิธีการ, ลูกเล่น เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบ On the job training

ท่านที่สนใจจะเข้ารับการฝึกอบรมก็ขอเชิญติดต่อที่ 077-506003, 507226 (ขอสายคุณสมศักดิ์) ได้โดยพลัน.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ร่วมสร้างสังคมชุมพรความเห็น (32)

อ.ไอศูรย์ ภาษยะวรรณ์
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

สวัสดีวันที่หนึ่ง (3 เม.ย.49)

เป็นอย่างไรบ้างครับสำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องของ Excel กันในวันแรก ผมตั้งใจว่าคอร์สนี้จะใส่ประสบการณ์ควบคู่ไปกับเทคนิคต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ เพราะประเมินว่าผู้เรียนแต่ละคนมีพื้นฐานมาแล้วในระดับหนึ่ง มารอบนี้จึง Learning by Doing กันเป็นหลัก

การสอนจึงไปค่อนข้างเร็ว เรียกว่า เหมือนดูหนังกำลังภายใน ปุ๊บปั๊บ...แตะยอดไผ่ แล้วหายไปเลย มันตื่นเต้น รวดเร็ว ฉับไวดี คงจะตามกันทันนะ แต่ถ้าไม่ทันตรงไหนยกมือถามได้ตลอดเวลาครับ

วันแรกก็มีคำถาม 3 ข้อ ให้ไปค้นหามาตอบ โดยมีรางวัลแจกให้ได้สนุก ๆ กัน ทบทวนคำถามใหม่อีก 1 รอบ ตรงนี้เลยครับ

 1. จำนวน Column ของแต่ละ Worksheet ใน Excel มีจำนวนเท่ากับเท่าไร ? (หมูมากข้อนี้ คงจะตอบกันได้ทุกคน)
 2. จำนวน Worksheet มากที่สุดที่ Excel แต่ละไฟล์ (Workbook) จะสร้างขึ้นมาได้เท่ากับเท่าไร ? (ข้อนี้ก็ไม่ยาก แต่ต้องค้นหากันหน่อย)
 3. ในแต่ละ Cell บรรจุข้อมูลที่เป็น ตัวเลข (Number) ตัวหนังสือ (Text) และสัญลักษณ์ (Symbol) บางตัวได้มากที่สุดเท่าไร ?

ตอบกันมาทาง Blog นี่แหละสนุกดี ใครตอบถูกหมดทั้ง 3 ข้อก่อน เอารางวัลไปเลย...บ๊าย บาย.

ลุงต้าน

อ.ไอศูรย์ ภาษยะวรรณ์
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

สรุปเนื้อหาวันที่หนึ่ง
วัยรุ่นคนใกล้ตัวแนะนำว่า น่าจะสรุปเนื้อหาที่สอนในแต่ละวันลงใน Blog ให้ได้ติดตามอ่านกันในกลุ่ม จะได้กลับไปทบทวนได้ (ขยันจริงนะ...ตัวแค่เนี๊ย !!!) ได้ครับตามใจวัยรุ่นกันสักหน่อย แต่ผมจะสรุปให้เฉพาะวันแรกเท่านั้นนะ วันอื่น ๆ ที่เหลือจะหมุนเวียนสับเปลี่ยนกันทำหน้าที่ จะแบ่งกันอย่างไรนั้น เดี๋ยววันนี้ในชั่วโมงเรียนค่อยหาวิธีตกลงกันครับ

 1. หลังจากทักทายแนะนำตัวกันนิดหน่อย เราคุยก็กันเรื่อง ที่มาของโปรแกรมประเภท Spreadsheet ไล่มาตั้งแต่ VisiCalc ผลงานของ Don Bricklin และ Bob Franston / 1-2-3 by LOTUS / MultiPlan ของ Micorsoft / Quattro Pro ของ Borland มาจบลงที่โปรแกรมชุด Microsoft Office ซึ่งมี MS-Excel เป็นองค์ประกอบสำคัญ
 2. โครงสร้างของ WorkSheet หรือเรียกสั้น ๆ ว่า Sheet เป็นอย่างไร การเรียกชื่อแต่ละ Cell การเข้าสู่ตำแหน่ง Cell ต่าง ๆ สุดท้ายพาทัวร์รอบ ๆ Sheet ถึงตรงนี้มีคำสั่งที่จะต้องใช้ให้ชำนาญ ได้แก่
  - Home = กลับสู่ ต้นแถว Column A ของแถว (Row) นั้น ๆ
  - Ctrl + Home = กลับสู่ตำแหน่ง A1
  ทันที
  - End ตามด้วย Arrow Key ชี้ไปทางขวา ไป Column สุดท้าย IV
  - End ตามด้วย Arrow Key ชี้ลงล่าง ไป Row
  สุดท้าย 65536
  -
  การใช้ F5 เรียกคำสั่ง ไปที่ หรือ Goto ขึ้นมาใช้งาน ข้อดีคือมันจะจำตำแหน่งที่เราใช้ กลับไป-กลับมา
 3. ได้ทดลองเพิ่ม Sheet, ย้าย Sheet
 4. ทบทวนการพิมพ์ข้อมูลลง Cell, การคัดลอก ทั้งแบบ Copy & Paste และ Copy & Enter โดยวางหลายจุดพร้อมกันต่างกันอย่างไร จำได้ไหมครับ ต้องซ้อมเยอะ ๆ ทำบ่อย ๆ ก็จะชำนาญไปเอง
 5. จบลงตรงที่ Learning by Doing โดยพิมพ์ตารางวิเคราะห์ผลการเลือกตั้ง สส. เมื่อวันที่ 2 เม.ย. 49 สด ๆ ร้อน ๆ กันตรงนั้นเลย แล้วหัด Save ข้อมูลโดยสร้าง Folder : Excel เก็บไว้อย่างเป็นระเบียบที่ My Documents (กระโถนท้องพระโรง)

จบวันแรกพร้อมคำถามอย่าลืมตอบกันมาได้เลยครับ.

ลุงต้าน

พรั่ง
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

1.จำนวน Column ของ Excel เท่ากับเท่าไหร่

ตอบ 256 columns

2.จำนวน Worksheet มากที่สุดที่ Excel สามารถสร้างได้เท่ากับเท่าไหร่ 

ตอบ 255 sheets

3.ในแต่ละ Cell บรรจุตัวเลข, ตัวหนังสือได้มากที่สุดเท่าไหร่

ตอบ 32767 cells

 

ด.ช.พันไมล์ พุ่มสร้าง
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 
ลิ่วเอง   ลิ่วไม่มีคำตอบ   และลืมทำด้วย
tar
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

Worksheet size  =  65,536 rows by 256 columns

Column width = 255 characters

=

Length of cell contents (text32,767 characters. Only 1,024 display in a cell; all 32,767 display in the formula bar.

suree
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

  1.จำนวน column  : 256

  2. จำนวน worksheet : 321

  3. แต่ละ cell บรรจุ ได้มากที่สุด : 32727

 

พร้อม
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

1. 256

2. Sheet 4000

3. ตัว 319999

ไม่แน่ใจ

พรั่ง
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

1.จำนวน Column ของ Excel เท่ากับเท่าไหร่

ตอบ 256 columns

2.จำนวน Worksheet มากที่สุดที่ Excel สามารถสร้างได้เท่ากับเท่าไหร่ 

ตอบ 255 sheets

3.ในแต่ละ Cell บรรจุตัวเลข, ตัวหนังสือได้มากที่สุดเท่าไหร่

ตอบ 32767 cells

 

นางสาวอัตจรีย์ สมบุญ
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

1.  256  colum

2.  409  Point

3.  worksheet 65536 rows

สมศักดิ์
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

 

   ยังหาข้อมูลไม่ได้เลยครับ ขอความรู้จากท่านผู้ที่รู้ด้วย

                                          ขอบคุณ

แป้ง
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

1.256

2.255

3.4000

พร้อม
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

1. 256

2. Sheet 4000

3. ตัว 319999

ไม่แน่ใจ

แป้ง
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

1.256

2.255

3.4000

tar
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

Worksheet size  =  65,536 rows by 256 columns

Column width = 255 characters

=

Length of cell contents (text32,767 characters. Only 1,024 display in a cell; all 32,767 display in the formula bar.

suree
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

ข้อ 3 :32767

พรั่ง
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

แก้

1.จำนวน Column ของ Excel เท่ากับเท่าไหร่
ตอบ 256 Column
2.จำนวน Worksheet มากที่สุดที่ Excel สามารถสร้างได้เท่ากับเท่าไหร่
ตอบ 1. 255  sheet 
3.ในแต่ละ Cell บรรจุตัวเลข, ตัวหนังสือได้มากที่สุดเท่าไหร่
ตอบ 255

 

ลุงต้าน
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

คำตอบสุดท้ายของ "พรั่ง" ... ถูกต้องแล้วครับ ... แต่ไม่ได้รางวัลเพราะเป็นคำตอบที่ถูกต้องหลังจากเฉลยไปแล้ว เอาไว้คราวหน้าแก้ตัวใหม่ก็แล้วกัน.

 

อ.ไอศูรย์ ภาษยะวรรณ์
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

โจทย์ (ชิงรางวัล) วันที่สอง

ให้นักเรียนสร้างตารางขนาด 3 x 3 ภายในตารางใส่ตัวเลขลงไปในแต่ละ Cell โดยมีข้อกำหนดว่า ผลรวมของตัวเลข ไม่ว่าจะรวมในแนว

 • แนวตั้งแต่ละ Column...ทั้ง 3 Column
 • แนวนอนแต่ละแถว.......ทั้ง 3 แถว (Row)
 • แนวทแยงแต่ละแนว......ทั้ง 2 แนว

รวมกันแล้วจะต้องได้ผลลัพธ์ = 15 ทุก ๆ แนว

ทดลองโดยใช้ตาราง Excel เป็นเครื่องมือนะครับ ใครทำเสร็จทดลองดีแล้ว เข้ามาพิมพ์คำตอบใน ข้อคิดเห็น ของ Blog นี้ได้เลยครับ.

ลุงต้าน

tar
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 
    column1 column2 column3 total
 
rows1 5 5 5 15
rows2 5 5 5 15
rows3 5 5 5 15
total 15 15 15 15 15
อ.ไอศูรย์ ภาษยะวรรณ์
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

โจทย์ (ชิงรางวัล) วันที่สอง : เพิ่มเติม

"ตัวเลขที่อยู่ในตาราง 3 x 3 เป็นตัวเลข 1 - 9 และต้องไม่ซ้ำกันเลย" 

ลุงต้าน

tar
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 
    column1 column2 column3
total
rows1 4 3 8 15
rows2 9 5 1 15
rows3 2 7 6 15
total 15 15 15 15 15
suree
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

 

    เรียนอาจารย์ /น้องต้า

                 ตอนแรกก็คิดแบบ คำตอบแรก ของน้องต้าคือ ใส่ 5 ทุกช่อง แต่เอ๊ะ ทำไมคำถามง่ายจัง ........... คิดไม่ออกแล้ว มีสูตรหรือเปล่าคะ  หรือว่าต้องลองผิดลองถูกจนลงล็อค

                                    ป้า...      suree

 

 

พรั่ง
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 
1 6 8
9 2 4
5 7 3
พร้อม
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 
         
  8 1 6 15
3 5 7 15
4 9 2 15
15 15 15 15
         
         
ทั้ง 3 ที่รวมกันได้ 15ค่ะ
พร้อม
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 
         
  8 1 6 15
3 5 7 15
4 9 2 15
15 15 15 15
         
         
ทั้ง 3 ที่รวมกันได้ 15ค่ะ
lew ลิ่ว
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

 

 

    column1 column2 column3 total
15
rows1 5 7 3 15
rows2 8 4 3 15
rows3 2 4 8 15
total 15 15 15 15 15
อ.ไอศูรย์ ภาษยะวรรณ์
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

การเรียนวันนี้มี File ให้มา Download เอาไว้ใช้ประกอบการเรียน

http://gotoknow.org/file/aisune/Student.xls

ลุงต้าน

อ.ไอศูรย์ ภาษยะวรรณ์
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

วันนี้ เราจะฝึกหัดสร้างกราฟรูปแบบต่าง ๆ โดยเน้นการใช้กราฟประเภทต่าง ๆ ให้ตรงกับลักษณะของข้อมูล ตอนนี้ให้นักเรียน Download File ตัวอย่างบันทึกเก็บไว้ที่ Folder ของเราเอาไว้ใช้งานกันก่อนครับ

http://www.gotoknow.org/file/aisune/Labour 10-04-49.xls

ลุงต้าน

อ.ไอศูรย์ ภาษยะวรรณ์
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

เอาใหม่ครับ Comment ก่อนหน้านี้ขาดคุณสมบัติการ Link

http://www.gotoknow.org/file/aisune/Labour%2010-04-49.xls

 

อ.ไอศูรย์ ภาษยะวรรณ์
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

วันนี้ เป็นการใช้งานในหลักสูตร MS-PowerPoint ให้นักเรียนมา Download เอา File ตาม Link ต่อไปนี้เตรียมไว้ใช้งานครับ

http://www.gotoknow.org/file/aisune/1st-Aid.ppt

อ.ต้าน

อ.ไอศูรย์
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

มี File เนื้อหาและรูปภาพรวม 3 File ให้นักเรียน Download เอามาใช้ทำแบบฝึกหัดวันนี้ (1 พ.ค.49)

http://www.gotoknow.org/file/aisune/exercise.doc

http://www.gotoknow.org/file/aisune/p1.jpg

http://www.gotoknow.org/file/aisune/p2.jpg

http://www.gotoknow.org/file/aisune/p3.jpg

 

ด.ช.พันไมล์ รัตนประภา
IP: xxx.27.238.9
เขียนเมื่อ 

ลิ่วชื่อเหมือนเรราเลยง่ะ- -

โพสไร้สาระหน่อยงับ