ขอร่วมสมัครเป็นสมาชิกด้วยค่ะ  หวังว่าคงมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้/ประสบการณ์ต่างๆ นะค่ะ