แผนที่ชีวิตของคนเราถูกกำหนดมาแล้วตามบุพกรรมในอดีตชาติ แต่เราสามารถเปลี่ยนแผนที่ชีวิตในชาตินี้ได้โดยการสร้างกรรมดี แล้วชีวิตจะพบกับพลังที่อยู่ในตัวเราอย่างมหาศาล