Passion Plan and Daily Process Management (4)

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ทีมงานศูนย์บริการวิชาการมุ่งมั่นลปรร เพื่อการพัฒนา

Policy Deployment

 ระหว่างวันที่ ๒๗ ถึง ๓๑ มีนาคม ทีมงานศูนย์บริการวิชาการได้นำนโยบาย Policy Deployment มาใช้เพื่อการพัฒนา ในส่วน Daily Process Management โดยเริ่มตั้งแต่ เช้าวันจันทร์ ที่ ๒๗ ตั้งแต่ ๐๘.๓๐ กิจกรรม คือ การ ลปรร ของทีมงาน เช้าวันนี้มีน้องนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎ จังหวัดมหาสารคาม มาขอเข้าฝึกงาน ๒ เดือน สองท่าน น้องทั้งสองท่านได้ เล่าความในใจถึงเหตุที่เลือกมาฝึกงาน มีการมอบหมายให้ พี่แตงโม ฝ่ายฝึกอบรม ร่วมกับพี่บุษ ได้มอบหมายงานและเตรียมการสอนงานอย่างเป็นระบบ

 หลังจากนั้นคุณโย พี่แตงโม และ พี่พิชัย ได้เล่าประสบการณ์การเดินทางไปดูงาน การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม คือ การสร้าง A Team 

 ในวันนี้พี่ธวัช และ พี่แตงโมได้อบรม การสื่อสารด้วย Blog รุ่นที่ ๓ และ ๔ อย่างเข้มข้น

 บ่ายวันนี้ ทีมงานจากโรงพยาบาลเครือข่าย และ ทีมงาน ชาวมอดินแดง จะมา "ลปรร ติดดาว ครั้งที่ ๒" ที่ห้องประชุม SME

 ระหว่างวันที่ ๒๘-๓๑ มีนาคม พี่หมูและทีม จัดอบรม ยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการพลเรือน รุ่นที่ ๓๓ ที่โรงแรมเจริญธานี โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา สามร้อยกว่าท่าน และ มีการบรรจุ เรื่อง การแลก เปลี่ยน เรียน รู้ ในหลักสูตรเป็นครั้งที่สาม

 ทั้งหมดเป็นการสร้างนิสัย ในการเริ่มการทำงาน ตามแนวทางที่ตกลงกันไว้ในวันแรกของสัปดาห์ในการเริ่มต้นงานครับ

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)