ขณะนี้อยู่ในระหว่างการจัดทำข้อมูลเพื่อสำรวจการรับสมัครศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ในสาขาวิชาที่มียอดประกาศรับยังไม่ครบ