เช้าวันนี้ 22 มีนาคม 2549 ดิฉันสนใจอยากจะสมัครเป็นสมาชิกและสร้างBlog เพื่อจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสมาชิกด้วยกันและผู้สนใจ ซึ่งผลสืบเนื่องจากการประชุม MSU-KM จึงได้

เกิดความสนใจและนำคู่มือการสร้างBlog มาทดลองสร้าง พอดีกับลูกชายมาพบถามว่าคุณแม่กำลังทำอะไรอยู่เราก็เลยช่วยกันสร้างBlog จนสำเร็จ  ดีใจจริง ๆ ค่ะ