...ตอนต่อไป

คำท่องของเด็กๆ ที่ทำให้เด็กๆ รู้ว่าสะกดตัว ei อย่างไร:
I before E, except after CE before I ดังตัวอย่าง

จะใช้ ei เมื่อตัวอักษรเป็นตัว c เช่น receiver, receipt, perceive
จะใช้ ie เมื่อตัวนำหน้าไม่เป็น c chief, die

บางทีระบบนี้ใช้ไม่ได้ เช่น weight, height และ neigh