ประกาศจำหน่ายใบสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2549ความเห็น (3)

วิทยากร
IP: xxx.28.35.1
เขียนเมื่อ 

น่าสนใจดีนะ

wichit.c
IP: xxx.28.35.1
เขียนเมื่อ 

ขอแสดงความยินดี และดีใจกับ กองบริการการศึกษา มมส. เราที่ได้เปิดเวทีเสมือนเพื่อเล่าเรื่องราวต่างๆ ผ่านหน้า BLOG นี้ เป็นการเปิดตัวที่ดีครับ มีเพียงประเด็นเล็กน้อยครับที่ผมขอแลกเปลี่ยนด้วย มีประเด็นตามนี้

1. ช่องทางผ่าน blog นี้ (http://gotoknow.org/educate-serv-division) ถ้าจะใช้ช่องทางนี้เพื่อการประชาสัมพันธ์หรือการใช้เป็น CoP จริงๆ แล้ว ในทางปฏิบัติโดยระบบการทำงาน ได้แจ้งผู้ที่ติดต่อหรือประสานงานกันหรือไม่ อย่างไร

2. การตั้งชื่อ Blog อาจ ยาวเกินไป การจดจำของผู้ใช้ หน่วยงานที่ติดต่อด้วย อาจจำได้ลำบาก

วิชิต

Panda
IP: xxx.28.35.1
เขียนเมื่อ 

ห่างหายจากการเข้าเยี่ยมอ่าน ข่าวชุมชนเสียนาน เพราะติดภาระกิจการจัดการคะแนนสอบและเกรด  วันนี้แวะเข้ามาเห็นชุมชน มมส. เริ่มคึกคักขึ้นมาพอสมควร ก็ดีใจขึ้น

มีข้อคิดเห็นเกี่ยวกับชื่อ Blog ที่เป็นชื่อหน่วยงาน

น่าจะต้องมีชื่อ นามสกุล และ ตำแหน่งจริง ของผู้เป็นเจ้าของ เพื่อผู้อ่านจะได้ใช้ประกอบการพิจารณาเรื่องที่บันทึกนะครับ  และเห็นด้วยกับคุณ Wichit เรื่องการตั้งชื่อ blog นอกจากไม่ควรยาวเกินไปแล้ว ยังต้องสื่อหน่วยงานที่เป็นตัวแทนด้วยนะครับเช่น MSU-ACAD หรือ acad-msu เป็นต้น