การพัฒนาบุคลากรของชาติให้เข้าใจภูมิปัญญาไทย สืบสานภูมิปัญญาไทยแก่คนรุ่นใหม่เป็นความสำคัญอย่างยิ่งที่คนรุ่นเก่าต้องช่วยกันถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้วยความไม่ปิดบัง มีจิตปรารถนาให้ทุกคนมีความรู้แพทย์แผนไทย เพื่อนำไปใช้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม มาลัยทองได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรอบรมแก่นักศึกษาแพทย์แผนไทย วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ 24-26 มีนาคม 2549 นี้ ใครสนใจจะเข้าร่วมฟัง เชิญร่วมเข้ากิจกรรมได้

วันนี้อยากแลกเปลี่ยนสูตรยาการทำ ยาดมพิมเสนน้ำ ทำไม่ยาก เพิ่มรายได้ได้

ส่วนประกอบมี 3 อย่างที่สำคัญคือ 1.เมนทอลหรือเกล็ดสะระแหน่ 2 ส่วน 2.พิมเสน 1  ส่วน      3.การบูร 1 ส่วน ใช้อัตรา 2:1:1  นำมาบดให้ละเอียด แล้วผสมกัน ใส่ขวดเขย่าทิ้งไว้สัก 1 คืน จะเกิดเป็นน้ำใสๆ นำสำลีมาชุบใส่ขวดบรรจุตามต้องการ เป็นอันเสร็จพิธี

มาลัยทองพบว่าที่เข้าแจกตามงานศพและขายถูกๆ เป็นยาหลอก ใส่การบูรผสมน้ำนมแมว เมื่อดมดูแล้ว พาลจะเป็นลมแทนการหายจากเป็นลม วิงเวียน อย่าทำเลยนะจ๊ะ ใช้สูตรนี้ดู ดีกว่าแน่ๆ