พี่เม่ยเขียนบันทึกเรื่อง ใช้ Mind Map ช่วยเขียนรายงาน TQA ลงตีพิมพ์ได้ไม่นาน ท่าน CKO คงจะอ่านดูแล้วนึกเห็นใจในความ..มึน..ของพี่เม่ย จึงได้..กริ๊ง!มาบอกว่า "เม่ย! หมอจะส่งแผนกลยุทธ์และนโยบายของภาควิชาให้ทางเมล์นะ จะได้เอาไปดูเป็นตัวอย่าง"
   พี่เม่ยก็รับไฟล์ทางเมล์มาเรียบร้อย เอามาศึกษาดู อย่างน้อยเราก็ต้องเขียนให้เป็นแนวทางเดียวกันกับภาควิชาแหละน่า...
   ดูไป..ดูมา.. เอ๊ะ! แสดงว่า MindMap ที่เราทำก็ช่วยให้เราดึงความคิดออกมาได้มากเหมือนกัน ดูเป็นเนื้อเดียวกับของท่าน CKO เลยนะ เพียงแต่เนื้อของเราหยาบ...ไม่เนียนเท่า...ถ้าเป็นเนื้อผ้าของเราก็เทียบเกรดบี กับของท่าน  CKO เทียบเกรดเอ นั่นแหละค่ะ (หรือของพี่เม่ยเกรดเอฟ?..)
   เพราะ MindMap แท้ๆเชียว ที่ช่วยให้พี่เม่ย ดึงความคิด ของตัวเองออกมาได้มากมายขนาดนั้น
   เพราะ MindMap แท้ๆเชียว ที่ทำให้ท่าน CKO ช่วย "เอื้อ" แผนชุดใหญ่ของภาควิชามาให้ศึกษา
   เพราะ MindMap แท้ๆเชียว ที่ทำให้พี่เม่ยมีเรื่องเขียนได้ถึง สองบันทึก...และอาจมีบันทึกต่อๆไป
   พี่เม่ยจับ ประเด็น ในการเขียนรายงาน TQA ในครั้งนี้ได้ว่า..ใกล้ความสำเร็จได้เพราะ
  •    มี ความคิดของตัวเอง.. บ้างไม่มากมาย
  •    มีท่าน CKO ที่คอย "เอื้อ" ..มากมาย
  •    และมี เครื่องมือ..ช่วยดึงความคิดออกมาได้..มากมาย