โดยนักเรียนโรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม

เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ(24 ก.ค.51)

ร.ร.บ้านกร่างวิทยาคม เขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.2

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.3

 

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.4

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.2

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.3

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.4

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.1

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.2

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.1