นาย ศักดิ์สิทธิ์ บุญคุณ


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สถาบันยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
Username
nuumbc
สมาชิกเลขที่
2729
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
-
(ไม่มีตั้งแต่ พ.ศ. 2564)
ประวัติย่อ

เกิดที่จังหวัดอุบลราชธานี

บิดา: นายเทพพร  บุญคุณ

มารดา: นางสุดใจ บุญคุณ (เสียชีวิตแล้ว) (ศรีชมภู)

น้องชาย: นายณฐโชค (วิทยา)  บุญคุณ

ภูมิลำเนาเดิม: 369 ถ.สถลมาร์ค  ต.วารินชำราบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

ปัจจุบัน: 123/4086 แฟลตป่าดู่ 10 (10-6-4) มหาวิทยาลัยขอนแก่น หมู่ 16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น  40002

ที่ทำงาน: สถาบันยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระดับการศึกษา:

ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-4: โรงเรียนสงเคราะห์ศึกษา (2525-2528)

ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-6: โรงเรียนอุบลวิทยาคม (2529-2530)

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6: โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช (2531-2536)

ระดับปริญญาตรี: วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระดับปริญญาโท: กำลังคิดจะศึกษาต่อ....

ประสบการณ์การทำงาน:

1. ผู้ช่วยวิจัย รองศาสตราจารย์สุจิตรา  ยังมี ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในเรื่องการศึกษาโครงสร้างสารประกอบเชิงซ้อน Cu และโลหะทรานซิชันอื่นๆ (โปรแกรม Sheltx) โดยมีผลงานถูกตีพิมพ์ 1 ฉบับ ได้แก่ เรื่อง "...."  และพิมพ์หนังสือสารประกอบโคออร์ดิเนชัน 1 เล่ม

2. ผู้ช่วยวิจัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์การจัดการสิ่งแวดล้อม โดยมีรองศาสตราจารย์วันเพ็ญ  วิโรจนกูฏ เป็นผู้อำนวยการ  ทำหน้าที่การจัดการทั่วไปภายใน ให้คำปรึกษาในการเก็บตัวอย่าง การวิเคราะห์ และการดำเนินการศึกษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งทำหน้าที่ให้กับบริษัทต่างๆ ดังนี้...

3. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สถาบันยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี