GotoKnow.org กับชุดโครงการ Digital KM ของ สสส.


ชุดโครงการ Digital KM แบ่งเป็น 3 ชุดโครงการย่อย คือ (1) การจัดการ Tacit Knowledge (2) การจัดการ Explicit Knowledge (3) ศูนย์รวมข้อมูล

เพิ่มเติม ณ วันที่ 15 สค. 51 ไฟล์ presentation ชุดโครงการ Digital KM http://gotoknow.org/file/jantawan/digital_km.pdf


ตามที่สมาชิก GotoKnow ทุกท่านได้ทราบข่าวจากทางทีมงานไปบ้างแล้วนะค่ะว่า GotoKnow ได้รับการสนับสนุนอย่างเป็นทางการจาก สสส. เช่น จากบันทึก Digital KM: เขียนบล็อกไม่มีเปลี่ยนแปลง ของ อ.ธวัชชัย

นับตั้งแต่ที่การสนับสนุนเพื่อการพัฒนาชุมชน GotoKnow ตลอดระยะเวลาสามปี โดย สคส. ได้สิ้นสุดลง มาถึง ณ วันนี้ GotoKnow ได้ผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการแล้วค่ะ คือ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ภายใต้ชุดโครงการ Digital KM หรือ ระบบออนไลน์เพื่อการจัดการความรู้สุขภาวะ เป็นระยะเวลาสามปีตั้งแต่ มิ.ย. 2551 - พ.ค. 2553 โดยมี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และการสนับสนุนภาคีเครือข่าย ดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ค่ะ (โดยงานบางส่วนดำเนินงานโดย แผนงาน ICT เพื่อสุขภาวะออนไลน์)

โดยชุดโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการความรู้ด้านสุขภาวะ และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนไทยและบุคลากรด้านสุขภาวะที่เป็นภาคี (พันธมิตร) ของ สสส. อย่างกว้างขวางค่ะ

ภายใต้ชุดโครงการนี้ประกอบด้วยโครงการหลายโครงการค่ะ และ GotoKnow.org เป็นหนึ่งในโครงการของชุดโครงการ Digital KM ค่ะ

 

ในภาพรวม โครงการต่างๆ แบ่งกลุ่มออกได้เป็นสามกลุ่มหลัก คือ


1. การจัดการและนำเสนอความรู้ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge)

ในรูปแบบข้อความ เอกสาร Factsheet สื่อมัลติมีเดีย ฐานข้อมูล และ Information Visualization

2. การจัดการและนำเสนอความรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge)

ในรูปแบบบันทึกในบล็อก และการสกัดความรู้ฝังลึกให้อยู่ในรูปแบบความรู้ชัดแจ้ง

3. การสร้างจุดศูนย์รวมความรู้สำหรับความรู้ชัดแจ้งและความรู้ฝังลึก

 

โดยมีแนวทางในการดำเนินงานชุดโครงการ Digital KM เป็นดังนี้ค่ะ

1. การจัดการความรู้ชัดแจ้ง

• การพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาวะของ สสส. และภาคี (Info Center)

พัฒนาระบบ และนำข้อมูลที่ สสส. และภาคีมีอยู่แล้วมาเก็บรวบรวม นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอข้อมูลที่สำคัญซึ่งน่าสนใจและสอดคล้องกับความสนใจของสังคม ในรูปแบบ Information Visualization

• การพัฒนาระบบแนะนำเนื้อหาสุขภาวะ

พัฒนาระบบ สร้างตัวอย่างเนื้อหา ประชาสัมพันธ์เชิญชวนกลุ่มเป้าหมายให้เข้ามาสร้างเนื้อหา และควบคุมคุณภาพเนื้อหา

• การพัฒนาต่อยอดระบบถามตอบความรู้เรื่องการใช้ยา (Drug.Pharmacy.psu.ac.th) ของคณะเภสัชศาสตร์ ม.อ.

พัฒนาระบบ จัดทีมเภสัชกรให้ความรู้ จัดทำคลังข้อมูลยาและการควบคุมคุณภาพ

2. การจัดการความรู้ฝังลึก

• การพัฒนาคุณสมบัติและสนับสนุนให้คนทำงานด้านสุขภาวะใช้งานระบบบล็อก GotoKnow.org

พัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง ดำเนินการอบรมการใช้งานระบบในกลุ่มเป้าหมายของชุดโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง ช่วยเหลือและแก้ปัญหาการใช้งาน และส่งเสริมและสนับสนุนการใช้งานอย่างต่อเนื่อง

• การสกัดความรู้จากบล็อกและนำเสนอในรูปแบบที่เข้าใจง่าย

พัฒนามาตรฐานและระเบียบวิธีในการระบุประเด็น คัดเลือกข้อมูล สกัดข้อมูล และเขียนในรูปแบบที่เหมาะสม พัฒนาระบบพื้นฐานรองรับการสกัดความรู้โดยชุมชน ดำเนินการสกัดความรู้อย่างต่อเนื่องโดยคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญ และนำข้อมูลที่สกัดแล้วมาแสดงผลและเผยแพร่ในเว็บท่า Healthy.in.th

3. จุดศูนย์รวมความรู้ของทั้งสองส่วน (Healthy.in.th)

• พัฒนาระบบและเชื่อมโยงเนื้อหาจากส่วนต่างๆ ของชุดโครงการ มาแสดงผลในศูนย์รวมข้อมูล

สำหรับบันทึกนี้ ทุกท่านได้เห็นภาพรวมของชุดโครงการ  Digital KM ไปแล้วนะค่ะ ในโอกาสหน้าดิฉันจะนำเสนอความก้าวหน้าของชุดโครงการค่ะ

ดิฉันต้องขอขอบพระคุณสมาชิกและผู้อ่านทุกท่านที่คอยเป็นกำลังใจและส่งความปรารถนาดีมาให้กับทีมงานเสมอมาค่ะ

ด้วยความเคารพ

จันทวรรณ

คำสำคัญ (Tags): #gotoknow.org#digital km#สคส#สสส
หมายเลขบันทึก: 195605เขียนเมื่อ 21 กรกฎาคม 2008 23:12 น. ()แก้ไขเมื่อ 4 ตุลาคม 2015 12:28 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (27)

ในส่วนของการสกัด Tacit K. เพื่อนำความรู้นั้นขับเคลื่อน"สุขภาวะ" น่าจะเป็นภารกิจหลักของ User  เขียนบันทึกเรื่องราวการทำงาน ตลอดจนผลของงาน ออกมาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้ความรู้ฝังลึกนั้น ได้ถูกนำมาใช้และบอกต่อ รวมถึงการเติมเต็มชุดความรู้จากสมาชิก

ช่วยกันเขียนบันทึกดีๆ เพื่อช่วยผลักดันสังคมอุดมปัญญา กันเถอะครับ!!!!

 

 • ขอบคุณครับ
 • เป็น "กำลังใจ" ให้อาจารย์และทีมงานทุกท่านครับ

ถ้าอาจารย์ต้องการผู้ช่วยในการสร้างกลุ่มคนทำงานสาธารณสุขในพื้นที่ปัตตานี ยะลา นราธิวาส เพื่อการใช้เว็บ g2k ละก้อ ผมยินดีช่วยเต็มที่ครับ

 • ตามมาชื่นชมครับ
 • มาให้กำลังใจทีมงานครับอาจารย์
 • สมาชิกจะได้รับข้อมูลตรงๆจากทีมงาน
 • ขอบคุณอาจารย์และทีมงานมากครับ

ขอบคุณมากค่ะทุกท่านที่แวะเข้ามาอ่านและให้ข้อคิดเห็น

ขอตอบคุณเอกเรื่องการสกัดความรู้นั้น ทีมงานจะพัฒนาระบบ wiki ใน GotoKnow ด้วยค่ะ เพื่อรองรับการเขียนร่วมกันค่ะ

ขอตอบอ.จารุวัจน์ค่ะว่า ด้วยความยินดีอย่างยิ่งค่ะ สุขภาวะ ทั้งทาง กาย ใจ สังคม และ ปัญญา ของพี่น้องชาวมุสลิมควรจะได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มากยิ่งขึ้นค่ะ

 • ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะ

การจัดการความรู้ด้านการศึกษา ถ้าเข้มแข็งอย่างนี้บ้างน่าจะดี

ประเทศไทยจะเจริญได้ด้วยการศึกษา ขอเป็นกำลังใจให้ครับ

ขอเป็นกำลังใจให้อาจารย์พัฒนาระบบต่อไปครับ

สวัสดีค่ะ อาจารย์

 • ยินดีให้ความร่วมมือ
 • และขอบคุณอาจารย์มากค่ะ
 • ตามมาชื่นชม และขอบคุณอาจารย์และทีมงานนะคะ
 • นอกจาก G2K จะให้สาระดีๆแล้ว ยังสร้างมิตรภาพระหว่างสมาชิกอีกด้วยค่ะ

เรียน อ.จันทวรรณค่ะ

 • การถ่ายทอดงานบางอย่างของผู้ปฏิบัติหน้างานอย่างพี่  อาจจะมีความยากมากๆ  เพราะต้องทอดจากการทำจริง  ซึ่งเกี่ยวข้องกับจริยธรรมและวิชาชีพค่ะ  ไม่แน่ใจว่าจะสามารถทำได้อย่างที่ทางทีมงานต้องการหรือเปล่า....
 • ...แต่ก็จะพยายามบันทึกสมดังเจตนารมย์ของผู้สนับสนุนค่ะ...(และ...ก็ขอบรรยากาศสบายๆให้หายเครียดบ้างนะคะ..สักนิดสักหน่อย...เพราะงานระหว่างวันมันเครียดแล้ว...ไม่งั้นถ่ายทอดไม่ค่อยออกค่ะ...อิ..อิ...)
 • อาจารย์และครอบครัวสบายดีนะคะ

ยินดีให้ความรู้ร่วมมือ กับโครงการของท่านอาจารย์ครับ ขอเป็น

คนหนึ่งในโครงการครับ และเป็นกำลังใจให้กับทีมงานทุกท่านครับ

ขอบพระคุณทุกท่านค่ะ

พี่ติ๋วค่ะ: ถ่ายทอดประสบการณ์ทั้งด้านการใช้ชีวิตและการทำงาน คือ การช่วยให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดีขึ้นค่ะ (กาย ใจ สังคม ปัญญา) ขอบคุณพี่ติ๋วมากค่ะ

เพิ่มเติม ณ วันที่ 15 สค. 51 ไฟล์ presentation ชุดโครงการ Digital KM http://gotoknow.org/file/jantawan/digital_km.pdf

ขอเป็นสมาชิกโครงการด้วยความยินดียิ่งครับ

ครูตาเพิ่งรู้จัก gotoknow ค่ะ และก็สมัครเข้าเป็นสมาชิกเลย ครูตาชอบมาก ๆ บอกได้เลยว่าเป็นเว็ปในฝัน และก็เป็นเว็ปในดวงใจแล้วแหละ ขอร่วมสานฝันโครงการด้วยคนนะคะ

ยินดีให้ความร่วมมือ+ ถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานค่ะ

เพิ่งรู้จักเวบนี้เป็นครั้งแรก ดีใจมากที่มีเวบแบบนี้ในบ้านเมืองเรา เพิ่งได้ร้จัก KM แต่ไม่ค่อยเข้าใจเลย รู้จัเพียงผิวเผิน มีการนำมาใช้ใน งานของ รพ. บ้างแล้วแต่ใช้แบบงง ๆ จะดีมากถ้าอาจารย์จะช่วยให้ความรู้เรื่อง KM อย่างละเอียด ขอบคุณค่ะ

ใช่ๆคับ อาจารย์ ขจิตเก่ง มากเลย คับอาจารย์

ขอบคุณมากที่ให้ความรู้และขอเป็นกำลังใจให้พัฒนาข้อมูล

ขอเป็นแรงใจอีกแรงครับ เพื่อการเดินไปสู่เป้าหมายที่มั่นคง

สวัสดีทุกๆท่าน ผมรู้สึกดีใจที่ได้พบweb.gotoknowอย่างไม่ได้ตั้งใจ และได้เปิดอ่านพบว่าเป็นแหล่งกระจายแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ซึงกันและกัน เป็นสังคมที่น่าติดตาม (ยอมรับว่ายังไม่เก่ง ITนัก) และตัวเองกำลังศึกษาระดับป.โทอยู่ ต้องการข้อมูลในการทำงานวิจัยด้วย โดยปกติในชีวิตจริงก็จะทำหน้าที่กำกับดูแลธุรกิจด้านเครื่องปรับอากาศ งานซ่อม-ติดตั้ง-ย้าย-ล้างแอร์บ้าน สำนักงาน โรงงาน โดยมีความรู้และประสบการณ์มากว่า30ปี จึงสามารถที่จะถ่ายทอดวิชาการ เทคนิค การแก้ปัญหา และการเริ่มต้นธุรกิจด้านนี้ ให้กับสังคมนี้ ด้วยความเต็มใจ และเป็นวิทยากรที่ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีมติชน ในสาขาช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศ และหน่วยงานอื่นๆ ยินดีอย่างยิ่งที่จะนำความรู้ ประสบการณ์ที่ทำงานด้านช่างแอร์มาตลอดตั้งแต่ปี 2520ชย.ทอ 2526 ทอท. 2539-ปัจุบัน หจก.สามัคคีแอร์1999 ในการเข้ามาทำประโยชน์ เพื่อเป็นวิทยาทาน ให้กับสังคมนี้ ด้วยความยินดี และได้เข้ามาเรียนรู้จากบุคคลที่ทรงคุณวุฒิ ด้านต่างๆอีกมาก มีหลากหลายทั้ง วัย/อาชีพ/ประสบการณ์ สามารถหาคำตอบที่เลือกได้ในสังคมนี้ นับว่าโลกปัจุบันทำให้สังคมในโลกส่วนตัวเปิดกว้างใหญ่มีผู้คนมากมายที่จะเรียนรู้ซึ่งกันและกันโดยไม่ต้องเดินทาง แลกเปลี่ยนความรู้กันที่บ้านกันเลยถือว่าสุดยอดจริงๆ ท่านใดมีปัญหาในเรื่องที่ผมมีความรู้ โดยเฉพาะทิศทาง การประกอบอาชีพ ด้านแอร์ยินดีให้ความกระจ่างได้เต็ม100% ติดต่อทางMail./Office.025733106 /ในสังคมนี้ ขอบคุณและสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะ นักส่ร้างเสริมสุขภาพทุกๆ ท่าน

ดิฉันก็อาจจะเป็นอีกคนนะคะ ที่แวะเข้ามาพบเว็บไซต์ gotoknow โดยบังเอิญ ...ไม่ได้ว่า ขาดแรงถึงดูดนะคะ คือแบบว่า ไม่ค่อยมีเวลามา search อะไรแบบไร้จุดหมายน่ะค่ะ

วันนี้ จะคิดหาหัวข้อเรื่อง จะทำวิจัยเกี่ยวกับผู้สูงอายุ กับครอบครัว แล้วเปิดมาเจอ แบบว่า งงๆ น่ะค่ะ ว่าในคอลัมน์นี้ ให้แสดงความเห็นเกี่ยวกับอะไร เลยใส่ความคิดเห็น พร้อมทั้งวิมานผู้สูงอายุที่วาดไว้ ว่าวันหนึ่งจะต้องสร้างให้ได้ ได้แสดงความเห็นไปเต็มอัตรา ทั้งๆ ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน

ไม่แน่ใจว่า ถูกตัดทิ้งไปหรือเปล่า ถ้ายังไง ขอย้ายมาที่ "รักษ์เธอ" นี้นะคะ ความคิดเห็นเหล่านั้น และ "วิมานผู้สูงอายุ" ที่วาดไว้ ไม่จำกัดลิขสิทธิ์นะคะ อยากให้ทำกันมากๆ ทุกๆ หมู่บ้านเลย ยิ่งดี และขอบพระคุณมากที่กรุณ่นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท