สพท. นนทบุรี เขต 1 จัดอบรมบล็อกจำนวนมากในวันที่ 17 มีค. 49

เรียน สมาชิก GotoKnow.org ทุกท่าน

สพท.นนทบุรี เขต 1 จะจัดอบรมการใช้บล็อกเพื่อการจัดการความรู้ ในวันที่ 17 มีนาคม 2549  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์  อ.เมือง  จ.นนทบุรี  โดยแบ่งเป็น 2 รุ่น รุ่นละ  50 คน รุ่นที่ 1 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 12.00 น.  รุ่นที่ 2 ตั้งแต่เวลา 13.00 - 17.00 น.

เนื่องจาก ดิฉันไม่ได้รับอีเมลแจ้งมาก่อนล่วงหน้า ดิฉันจึงไม่ได้แนะนำ สพท. นนทบุรี เขต 1 ถึงเรื่องข้อจำกัดของระบบเดิม ดิฉันจึงค่อนข้างกังวลเรื่องการใช้ในระบบตามปกติในวันดังกล่าว คาดการณ์ว่า GotoKnow.org น่าจะค่อนข้างช้ามากในวันดังกล่าวนะคะ

จึงเรียนมาให้ทราบคะ และขออภัยในความไม่สะดวกดังกล่าวมา ณ ที่นี้ด้วยคะ

ดร.จันทวรรณ น้อยวัน

ปล. สำหรับหน่วยงานอื่นๆ ในช่วงที่ GotoKnow.org ยังคงต้องใช้ระบบเดิม ดิฉันขอแนะนำให้ การจัดอบรมบล็อกไม่ควรเกิน 30 คนต่อรุ่น คะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์ช่วยเหลือการใช้งาน GotoKnowความเห็น (0)