อบรม KM กับอาชีวศึกษาจังหวัดชัยนาท

อาชีวศึกษาจังหวัดชัยนาท กับ KM

อาชีวศึกษาจังหวัดชัยนาท กำหนดจัดอบรม KM  ระหว่างวันที่ 21-22 มีนาคม 2549
ณ วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท จังหวัดชัยนาท

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM เพื่อนอาชีวศึกษาความเห็น (0)