เพลงเต้ยโขงเป็นเพลงที่มีเรียนในวิชาดนตรี...ที่ทุกคนต้องเป็นสมัยเรียนและต้องใช้สอบ อย่างน้อยทุกคนต้องเป็น 1 เพลงถึงจะผ่านวิชาดนตรี...แต่ก็ผ่านไปได้ด้วยดี...เพลงนี้หัดไม่นาน 1 สัปดาห์ก็เป็นแล้ว..ง่ายมากๆ เนื้อเพลงมีดังนี้ จังหวะ ชั้นเดียว

----  ---ล  ---ช   -ม-ล  ---ช -ด-ล   ---ช  -ม-ล
 ----  -ช-ม  ---ร  -ด-ม  ---ร  -ช-ม  ---ร  -ด-ล
 ---ด  -ร-ม  -ร-ด  -ช-ล  ---ด  -ร-ม  ชมรด  -ช-ล

 

 

 

เนื้อเพลงมีแค่ 3 บรรทัด และสนุกมากๆเวลาเล่นรวมวงมีการเดี่ยวแต่ละเครื่องด้วยจังหวะมันดี ชอบมากๆ เพราะว่าเนื้อเพลงจำง่ายมากเหมาะกับการฝึกหัดเล่นนะครับ