นวตกรรม

Free Exercise

     ชื่อผลงาน  อุปกรณ์ Free Exercise สำหรับผู้ป่วยที่มีแขน ขาอ่อนแรง

     ลักษณะของผลงาน

     - ประกอบด้วยกระบอกน้ำพลาสติกทรงสูง 30 ซม. ก้นถ้วยและปากถ้วยกว้าง 9 ซม. ตรงกลางคอดเล็ก วัดเส้นรอบวงได้ 12 ซม.

     - บริเวณก้นถ้วยและปากถ้วยใส่ฝาน้ำอัดลมอัดเต็มไว้ตลอดทั้งกระบอกพลาสติก

     - ปากกระบอกทับด้วยฟิวเจอร์บอร์ด หุ้มเทปใสไว้เพื่อไม่ให้ฝาขวดน้ำอัดลมหลุดออกมาจากกระบอก

     ประโยชน์ของผลงาน

     - ใช้เป็นอุปกรณ์กระตุ้นให้ผู้ป่วยที่มีแขน ขาอ่อนแรง ได้ออกกำลังกายแขน ขา โดยใช้อุปกรณ์ Free Exercise ที่จัดให้

                                                      นันทนา ขาวละออ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ตึกมรกต สถาบันธัญญารักษ์ความเห็น (0)