นวตกรรม

Rubber Ring Bed

     ชื่อนวตกรรม   ที่นอน Rubber Ring Bed

     ลักษณะของงาน

     -  จัดทำ Rubber Ring Bed ซึ่ง Rubber Ring Bed ที่ทำใช้ยางหุ้มด้วยผ้าสำลี เว้นช่องว่างไว้ ทำให้มีอากาศถ่ายเทได้ดีและนิ่มสามารถถอดปลอกผ้าออกซักทำความสะอาดได้

     ประโยชน์ของผลงาน

     - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของผู้ป่วยที่ช่วยตนเองไม่ได้ โดยใช้เทคนิคและอุปกรณ์ Rubber Ring Bed มาปฏิบัติเป็นมาตรฐานของตึกป้องกันการเกิดแผลกดทับ

     - สะดวกในการช่วยพลิกตะแคงตัวผู้ป่วย

                                                                          นันทนา ขาวละออ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ตึกมรกต สถาบันธัญญารักษ์ความเห็น (0)