วันนี้ขอมาเพิ่มศัพท์ให้ หลักๆก็ 10 คำ (เพิ่มทีละตัว เริ่มจากตัวเดียว 2ตัว ไปเรื่อยๆจนถึง 10 ตัว)

เป็นข้อความดีๆที่ได้รับจากเพื่อนทาง email จึงไม่ทราบจะอ้างถึงใคร ก็ต้องขอขอบคุณคนคิดคำดีๆเหล่านี้ไว้เตือนใจเรา จะขอลงแบบไม่มีคำแปลก่อน แล้วพรุ่งนี้จะมาแปลด้วยค่ะ ใครจะทดลองใช้ dictionary ที่เคยแนะนำก็ได้ ใครที่ยังไม่ได้โหลดก็คลิกไปได้ที่ลิงค์ด้านข้างของหน้านี้ค่ะ

The most selfish one letter word...........”I”
Avoid it.

คำที่มีเพียงตัวอักษรเดียว ที่แสดงถึงความเห็นแก่ตัวที่สุดคือ I

ควรจะหลีกเลี่ยงเสีย

The most satisfying two-letter word....... "WE"
Use it.

คำที่มี 2 ตัวอักษร ที่น่าพึงพอใจที่สุดคือ We

จงใช้กันเถอะ

The most poisonous three-letter word..... "EGO"
Kill it.
คำที่มี 3 ตัวอักษร ที่มีพิษร้ายที่สุดคือ Ego (ความเห็นแก่ตัว หรือ อัตตา)

ทำลายมันเสีย

  The most used four-letter word........... "LOVE"
Value it.

คำที่มี 4 ตัวอักษร ที่ใช้กันมากที่สุดคือ Love

ให้คุณค่ากับความรัก


The most pleasing five-letter word....... "SMILE"
Keep it.

คำที่มี 5 ตัวอักษร ที่น่าพึงพอใจที่สุดคือ Smile

รักษารอยยิ้มเอาไว้ (เหมือนที่พี่ tammy เคยบอกไว้)

The fastest spreading six-letter word... "RUMOUR"
Ignore it.

คำที่มี 6 ตัวอักษร ที่แพร่กระจายเร็วที่สุดคือ Rumour (ข่าวลือ) 

จงเพิกเฉยต่อข่าวลือ 

The hardest working seven-letter word.. "SUCCESS"
Achieve it.

คำที่มี 7 ตัวอักษร ที่ต้องทำงานหนักที่สุดคือ Success 

จงทำให้บรรลุผล

The most enviable eight-letter word.... "JEALOUSY"
Distance it.

คำที่มี 8 ตัวอักษร ที่น่าริษยาที่สุดคือ Jealousy  

จงหลีกให้ไกล

The most powerful nine-letter word.... "KNOWLEDGE"
Acquire it.
 

คำที่มี 9 ตัวอักษร ที่มีอานุภาพมากที่สุดคือ Knowledge  

จงหาใส่ตัว

The most essential ten-letter word.... "CONFIDENCE"
Trust it.

คำที่มี 10 ตัวอักษร ที่สำคัญมากที่สุดคือ Confidence  

จงเชื่อมั่นเอาไว้