การเคลื่อนย้ายสัตว์-ซากสัตว์


ตามพรบ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ส.2542 ผู้ใดกระทำผิดมาตรา 34 จักมีบทกำหนดโทษตามมาตรา 49

              ในระยะนี้ได้มีการระบาดของโรคไข้หวัดนกในบางจังหวัดของภาคกลาง ทางด่านกักกันสัตว์ชุมพรได้มีมาตรการเข้มงวดในการเคลื่อนย้ายสัตว์ปีกและซากสัตว์ปีกที่ผ่านด่านฯ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดลงสู่ภาคใต้ของเรา โดยมีการตั้งจุดตรวจบนถนนเพชรเกษมขาล่องหน้าด่านฯ ซึ่งจะเน้นการตรวจสอบสัตว์ปีกและซากสัตว์ปีกที่ผ่านด่านฯ หากมีการเคลื่อนย้ายที่ไม่ได้รัอนุญาตจากสัตวแพทย์ประจำท้องที่ต้นทาง หรือไม้รู้แหล่งที่มาของสัตว์ และซากสัตว์นั้น ก็จะทำการจับกุมและนำส่งเจ้าพนักงานสอบสวนในเขตที่รับผิดชอบ พร้อมทั้งทำลายทันทีเพื่อไม่ให่เกิดการแพร่กระจายเชื้อที่อาจติดมากับสัตว์และซากสัตว์นั้นได้ ซึ่ง ตาม พรบ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 แก้ไข่เพิ่มเติม พ.ศ. 2542 ผู้ใดกระทำผิดมาตรา 34 จักมีบทกำหนดโทษตามมาตรา 49 ดังรายละเอียดดังนี้

                มาตรา 34 ผู้ใดนำช้าง ม้า โค กระบือ แพะ แกะ สุกร หรือน้ำเชื้อสำหรับผสมพันธุ์หรือเอ็มบริโอของสัตว์เหล่านั้น หรือสัตว์ชนิดอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวงหรือซากสัตว์ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ไปยังท้องที่ต่างจังหวัด ต้องได้รับใบอนุญาตจากสัตวแพทย์ประจำท้องที่

          ในการออกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง สัตวแพทย์จะกำหนดเงื่อนไขตามที่จำเป็นไว้ในใบอนุญาตเกี่ยวกับการใช้เส้นทางและยานพาหนะในการนำสัตว์ไปและสถานีข่นส่งสัตว์และการผ่านด่านกักกันสัตว์ตามระเบียบที่อธิบดีกำหนดได้ เว้นแต่เป็นการนำสัตว์ไปเลี่ยงหรือใช้งานชั่วครั้งชั่วคราว

           มาตรา 49 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 34 วรรคหนึ่ง หรือฝ่าฝืนเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตตามมาตรา 34 วรรคสอง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

คำสำคัญ (Tags): #uncategorized
หมายเลขบันทึก: 1921เขียนเมื่อ 2 สิงหาคม 2005 16:13 น. ()แก้ไขเมื่อ 23 มิถุนายน 2012 19:35 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (4)

ดีค่ะ ภาระหน้าที่ และบทบาท ของ เจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์ นี้คนทั่วไปไม่ค่อยให้ความสนใจ เท่าที่ควร ที่ท่านเขียนมานี้เป็นความรู้ที่ควรบอกให้ทางหลายๆ ฝ่ายทราบ

ดิฉันเห็นว่าข้าราชการจ.ชุมพร ให้ความสำคัญกับการใช้บล๊อกเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ดีค่ะ ขอชมจากใจ

และในโอกาศหน้า หวังว่าจะได้รับความรู้เกี่ยวกับการแก้ปัญหาต่างๆ หรือความสำเร็จที่เป็นความภาคภูมิใจ ของด่านกักกันสัตว์บ้างน่ะค่ะ

เป็นกำลังใจในการทำงานให้ค่ะ

ได้ความรู้มากนะเปงกำลังใจหัยนะคับ

ผมอยากเลี้ยงโคขุนซึ่งจะซื้อโคจากราชบุรี เพชรบุรี ประจวบมาเลี้ยงที่บ้านผมคืออยู่ที่อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร

ผมอยากทราบว่าผมต้องขอใบอนุญาตจากที่ใดและเสียค่าใช้จ่ายเท่าใด

อยากเรียน ถามว่า การเคลื่อนย้ายซากสัตว์ หรือ ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ เช่น แอม ฯลฯ นั้นผู้ที่จะตรวยจสอบ เช็คและก่อนเซ็นปล่อยอนุญาตในการเคลื่อนย้าย(อญุ่หน้า 2) ต้องเป็นผู้ใด ตำแหน่งใด หรือได้รับมอบ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท