สร้างสัมพันธ์ กับการเรียนรู้

ทำอย่างไรกับการเรียนรู้

       วิธีการจัดการความรู้ให้เกิดการพัฒนาในมหาวิทยาลัยนเรศวร  วิทยาเขตสารสนเทศพะเยานั้น  มีการส่งเสริม และสนับสนุนให้ทุกผ่ายเห็นความสำคัญของความรู้ การเรียนรู้ การนำเอาความรู้มาใช้กับงาน  ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความรู้  โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากความรู้จากการปฎิบัติ ที่ดีของนิสิตภายในวิทยาเขตสารสนเทศพะเยาที่จะได้มาเล่าถึงในวันนี้  ระบบเวียง  ทุกคนยังคงไม่มีใครรุ้จักกันและยังคงไม่มีมหาวิทยาลัยที่ไหนได้ในมาใช้กันในประเทศคงมีแต่ที่ วิทยาเขตฯ  นี้ที่ได้นำเอาระบบเวียงเข้ามาใช้  เพื่อให้เกิดระบบในการดำเนินกิจกรรมของนิสิต  ที่อยู่ใต้การสนับสนุนของมหาวิทยาลัยอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเป็นการจัดการโครงสร้างนิสิต  โดยมีวัตถุประสงค์ ให้เกิดสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตในสาขาวิชาที่ต่างกัน  เพื่อร่วมกันดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ตนเอง   มหาวิทยาลัย ชุมชน และสังคม ซึ่งแบ่งเป็น 6  เวียง  ดังต่อไปนี้  1 เวียงจอมทอง 2 เวียงน้ำเต้า  3.  เวียงบัว  4. เวียงกาหลวง  5. เวียงลอ  6. เวียงเชียงแรง  สำหรับการจัดการเรียนรู้ในเวียงต่างๆนั้นเดียวเราค่อยมาเล่าให้ฟังว่าเขาได้มีการจัดการเรียนรู้อะไรกันบ้างในฉบับต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ประกันคุณภาพพะเยาความเห็น (0)

คำสำคัญ (Tags)

#uncategorized

หมายเลขบันทึก

1919

เขียน

02 Aug 2005 @ 15:33
()

แก้ไข

11 Feb 2012 @ 13:54
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อ่าน: คลิก