เล่าเรื่อง km

km(Knowledge Management) จะก้าวไปอย่างไร ถ้า...

  1. ผู้บริหารสูงสุด(CEO)
  2. คุณเอื้อ(CKO)
  3. คุณอำนวย(KF)
  4. คุณกิจ(KP)
  5. คุณประสาน(Network Manager)

        ไม่ก้าวไปพร้อม ๆ กัน หรือเริ่มก้าวจากก้าวที่ 1ก่อน แล้วไปก้าวที่ 2 และก้าวที่ 3 และก้าวต่อ ๆ ไป แต่ถ้า km เริ่มโดยก้าวที่ 5 ก่อนคงไปไม่ไหว หรือก้าวได้ยากเหลือเกิน ถึงแม้จะทราบว่า km เป็นเครื่องมือเพื่อใช้ในการบรรลุเป้าหมาย 3 ประการ คือ บรรลุเป้าหมายของงาน บรรลุเป้าหมายการพัฒนาคน และบรรลุเป้าหมายการพัฒนาองค์กร ให้ไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ก็ตาม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เจ้าของบล็อกความเห็น (0)