เป้าหมายคุณภาพโรงพยาบาลพนมสารคาม

เป้าหมายคุณภาพ

เป้าหมายคุณภาพของโรงพยาบาล

โรงพยาบาลพนมสารคามกำหนดเป้าหมายคุณภาพเพื่อความเข้มแข็งขององค์กรโดยใช้มิติการบริหารแบบ BALANCED

SCORECARD โดยเน้นการบริหาร 4 มิติ ดังนี้

   1. Financial Perspective (มิติด้านการเงินและการบัญชี) โดยมีตัวชี้วัดดังนี้

Finance perspectives

   

 • Quick ratio
 •  

   

 • Current Ratio
 •  

   

 • การจัดซื้อนอกแผนการจัดซื้อประจำปีงบประมาณ

> 1

> 2

< 10 %

Quick Ratio = จำนวนเงินคงเหลือประจำเดือน / จำนวนหนี้สินรวมทั้งหมดในเดือน

Current Ratio = จำนวนเงินคงเหลือประจำเดือน + มูลค่าวัสดุคงคลัง / จำนวนหนี้สินรวมทั้งหมดในเดือน

                          2.    Customer Focus Perspective (มิติด้านการมุ่งเน้นให้ความสนใจต่อลูกค้า) โดยมีตัวชี้วัดดังนี้

Customer perspectives

   

 • ความพึงพอใจลูกค้าภายนอก (3ครั้ง/ปี)
 •  

 

   

 • ความพึงพอใจลูกค้าภายใน

สูง+สูงที่สุด > 80 %

ปานกลาง + สูง + สูงที่สุด > 95 %

ปานกลาง + สูง + สูงที่สุด > 80 %

                          3.   Internal Process Perspective (มิติด้านการควบคุมกระบวนการภายใน) โดยมีตัวชี้วัดดังนี้

Internal Process

   

 • ตัวชี้วัดตามเข็มมุ่งของหน่วยงาน
 •  

   

 • ตัวชี้วัดหลักของ HA
 •  

   

 • เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพ

บรรลุตามตัวชี้วัดที่ตั้ง

ไม่น้อยกว่า 80 %

 

                             4.    Innovation and Learning Perspective (มิติด้านนวัตกรรมและการเรียนรู้ ) โดยมีตัวชี้วัดดังนี้

Learning & Innovation

   

 • งานวิจัยของโรงพยาบาล 1 เรื่อง
 •  

  (กลุ่มการพยาบาล)

    

  • งานวิจัยจากฝ่ายบริหารและห้องยา หน่วยละ1 เรื่อง

ตีพิมพ์ในวารสารที่ยอมรับได้

 

ตีพิมพ์ในวาสารจังหวัดฉะเชิงเทรา

หรือวารสารอื่นๆ

   

 • e-mail ของเจ้าหน้าที่ทุกคนที่จบอนุปริญญาตรีขึ้นไปต้องยังสามารถใช้งานได้
 •  

   

 • เจ้าหน้าที่ทุกคนที่จบปริญญาตรีขึ้นไปได้รับการทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษ
 •  

   

 • เจ้าหน้าที่ทุกคนที่จบปริญญาตรีขึ้นไปสามารถใช้โปรแกรม MS Word
 •  

   

 • หน่วยงานต้องมีเจ้าหน้าที่ใช้โปรแกรม Ms.ppt ได้
 • ของเจ้าหน้าที่ทุกคนที่จบอนุปริญญาตรีขึ้นไปต้องยังสามารถใช้งานได้

100 %

 

100 %

 

สุ่มทดสอบรายบุคคล

 

1 คน / หน่วยงาน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน panom200000

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 1907, เขียน: 02 Aug 2005 @ 10:10 (), แก้ไข: 04 May 2012 @ 13:56 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)