วันนี้จะมีการประชุมกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์โครงการ 1 โรงปุ๋ย1อำเภอที่ศูนย์บริการวิชาการ ม.วลัยลักษณ์เป็นเจ้าของเรื่องเวลา 5 โมงเย็นเป็นต้นไป เพื่อนผมคือ อุทัย แกล้วกล้าเป็น รักษาการประธานกลุ่ม ดึงผมมาเป็นรักษาการรองประธาน
โครงการนี้เป็นการผสมผสานโครงการวิจัยถ่ายทอดเทคโนโลยีของสกอ.และโครงการโรงปุ๋ยของวว.(ชื่อย่อเต็มไปหมด)โดยเรามาจัดขบวนในรูปTask Forceเพื่อทำงาน เมื่อวานเราหารือกันเพื่อจัดทำร่างโครงสร้างให้รักษาการคณะกรรมการพิจารณากันในวันนี้ คือ มีผู้ถือหุ้นประกอบด้วย
1)ศบว.โดยงบจากสกอ.บางส่วนและวว.
2)สหกรณ์ออมทรัพย์และพนักงานของม.วลัยลักษณ์
3)ชาวอ.ท่าศาลาซึ่งเป็นบุคคลทั่วไปและกลุ่ม/องค์กรชุมชนโดยเริ่มจากชุมชนสาธิตม.วลัยลักษณ์ซึ่งร่วมเป็นคณะกรรมการชุดรักษาการนี้ด้วย