การเริ่มต้นต้องมีที่มา

ผมได้แรงบันดาลใจจากผู้ใหญ่หลายท่าน เริ่มจาก รศ.ดร.พีรสิทธิ์  คำนวนศิลป์ คณบดีคณะมนุษญ์ฯ มข. ที่กล้าหาญที่จะแนะนำให้ผมศึกษาเรื่องนี้ ให้กำลังใจและดูแลพัฒนาการที่เกิดอย่างเชื่องช้าของการแสวงหาความรู้ในการจัดการความรู้  ดร.ปรีชา  อุยตระกูล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มรภ.นครราชสีมา ที่หอบหิ้วผมไปในเวทีความรู้ในทุก ๆ เวทีที่ผมอยากไป ผศ.พัชรินทร์ จากสกว.อภินักเคลื่อนความรู้ที่ขับให้ผมได้ไปนั่งคุยกับศ.นพ.วิจารณ์  พานิช ที่ท่านได้เมตตาสอนและให้สติบางอย่าง และแรงใจอย่างใหญ่หลวงจากท่านอธิการบดีนิด้า รศ.ดร.ปรีชา  จรุงกิจอนันต์ อาจารย์เก่าที่บอกเรื่องของความดีกับความเก่งไว้อย่างประทับใจ

นี่คือที่มาของการเริ่มต้นที่เป็นฐานหลักที่จะนำไปสู่ความพยายามของการจัดการความรู้ ที่ผมรับปากหลายท่านว่า ผมจะทำด้วยการเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการจัดการความรู้ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาความเห็น (0)