ความเห็น 1153

โรงปุ๋ยอินทรีย์ 1 อำเภอ 1 โรง (1)

(pr ผู้หวังดี)
IP: xxx.155.1.245
เขียนเมื่อ 

อยากทราบรูปแบบ และกระบวนการมีส่วนร่วมของชาวบ้านค่ะ และไม่ทราบว่าโครงการนี้เป็นโครงการของรัฐหรือเปล่าค่ะ

ถ้าใช่

ปุ๋ยอินทรีย์ปล่อยให้ชาวบ้านเขาทำกันเองได้ และชาวบ้านเขาก็กำลังทำกันอยู่อย่างสนุกสนาน เพียงแต่ต้องส่งเสริมเรื่องกระบวนการรวมกลุ่ม ให้เขาทำกันเอง ถ้าหากเป็นโครงการของรัฐ แบบนี้พอรัฐเอามาทำเสียเอง ชาวบ้านเขาก็ขาดแคลนวัตถุดิบ อันนี้เป็นเสียงสะท้อนของชาวบ้านที่เขาทำปุ๋ยอินทรีย์จริงๆ

เรื่องนี้ แทนที่จะปล่อยให้เขาทำกันเอง ใช้กันเอง จะได้รู้คุณค่า จากการลงมือปฏิบัติเอง รู้กระบวนการทำกันเอง