วิทยานิพนธ์

การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นในการป้องกันยาเสพติดของชุมชนวัดบ้านชุ้งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เพื่อนๆeldครับช่วยวิเคราะห์หัวข้อวิทยานิพนธ์  และขอข้อคิดเห็นด้วยครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ทดสอบความเห็น (0)