การเรียนวันนี้ป็นการเรียนรู้นอกตำราเรียน เรียนเกี่วกับการทำ webblog เป็นกล่องที่ให้ทุกคนได้แสดงความรู้สึก ข้อคิดเห็นได้ทุกๆเรื่อง ผู้อ่านก็อาจจะได้ความรู้จากตรงส่วนนี้บ้างเล็กน้อย วันนี้ก็สนุกดีมีความรู้

21:45:10

janjira phasom