ได้พิมพ์ทีหลัง บริจาคเลือดให้ยุงแยะเลย                    วาสนา