Knowledge Asset การสร้างคลังความรู้

คลังความรู้

ในการจัดการความรู้  ส่วนที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งก็คือการจัดการกับสิ่งที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ก็คือการสร้างคลังความรู้ หรือบางท่านอาจจะเรียกว่า  เป็นทรัพย์สมบัติของความรู้  โดยการนำสิ่งที่เกิดจากกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  จัดระบบโดยใช้ข้อสนเทศต่าง ๆ  โดยอาจจะมีเครื่องมือหรือเทคโนโลยีเข้ามาช่วย  อาทิ  การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์  โดยสร้างโปรแกรมที่มีการเข้าถึงและง่ายต่อการเข้าใช้งาน  สำหรับชุมชนนักปฏิบัติ  หรือการใช้โปรแกรมที่เขียนบนระบบอินเตอร์เน็ต (webbase application) เช่น ฺBlog  หรือ  Weblog  โดยมีลักษณะของ blog คือ

เป็นเว็บไซต์สำหรับเขียนบันทึกเล่าเรื่องราวประจำวันเพื่อสื่อสารความรู้สึกนึกคิด มุมมอง ประสบการณ์ ความรู้ และข่าวสาร  ส่วนใหญ่อยู่ในลักษณะของบุคคลที่หนึ่ง และมีอิสระทางความคิด  มีการปรับปรุงเนื้อหาอย่างสม่ำเสมอ  เรียงไล่ลำดับย้อนหลังตามวันเวลาการเขียนไปเรื่อยๆ    มักจะมีการลิงค์ในเนื้อหา หรือ รวมลิงค์ต่างๆไว้ แยกแยะเป็นกลุ่มๆ ตามหัวข้อหลักๆ ที่ผู้เขียนสร้างขึ้น มีการเสนอความคิดเห็นต่างๆ เพิ่มเติม

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูทุ่งดอกกระเจียว

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 1886, เขียน: 01 Aug 2005 @ 21:08 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 13:54 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)