Sanit : เรียนผึ้งทำอย่างไรดีที่จะทำให้เรารวย และสามารถใช้ประโยชน์จากผึ้งให้ได้มากที่สุด ทั้งนี้ต้องอาศัยดวง อาศัยเงิน อาศัยใจ แล้วเราจะได้กำไรจากมันเอง