อิจฉาคนไปทริป

ยืนน้าน..นาน
Nattamon : การที่ให้นิสิตแสดงความคิดเห็น ทำให้เปิดโลกทัศน์ รู้ว่าคนอื่นคิดอย่างไร อาจารย์ทำท่าน่ารักดีค่ะ ไม่เคยเห็นอาจารย์ทำท่าน่ารักอย่างนี้เลย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชมรมคนรักผึ้งความเห็น (0)