Duanchay : วันนี้ไปทริปมา สนุกมาก กลับมาก็มาเรียนผึ้งต่อ แต่ว่าไม่ทันอาจารย์สอน ถึงไม่ได้เรียนรู้จากอาจารย์แต่ก็ได้เรียนรู้จากเพื่อน เพื่อนน่ารัก