ประโยชน์ของ Podcast

หลังจากเลิกงานแล้ว ก็มาบันทึกต่อที่ค้างไว้เมื่อตอนบ่ายนะคะเรื่องประโยชน์ของPodcast ที่ได้หารายละเอียดพอสรุปได้ 

 - ในปัจจุบันมีเทคโนโลยีมาช่วยให้รู้เรื่องราวข้อมูลข่าวสารได้มากและรวดเร็ว คนเราได้อยู่ใกล้มากขึ้น อย่างเช่นการนำเสนอข่าวของรายการทีวีหรือวิทยุ ก็ให้ความสะดวกรวดเร็วในการนำเสนอข่าวสารและอื่น ๆ ไม่ต้องพิมพ์ทีละข่าวแต่รวบรวมข่าวสารมาในแต่ละอาทิตย์ทั้งข่าวในประเทศและต่างประเทศก็เอามาเล่าให้ฟังกัน สามารถติดตามข่าวสารได้มากขึ้น

- ประโยชน์ด้านการเรียนการสอน ใช้Poscast ในด้านการบรรยายการเรียนการสอนหรือการอ่านบทความที่มีประโยชน์สามารถ Upload ขึ้นบนเว็บ จากนั้นผู้ที่ต้องการรับฟังก็สามารถค้นหาได้จากโปรแกรม Podcast Reader อย่าง iTumes

ตัวอย่างในการนำไปใช้ โดยขั้นต้นนี้จะเป็น Link ให้คลิกเพื่อ Download ไฟล์ MP3 ก่อน แต่ในอนาคตแต่ในอนาคตอันใกล้ เพื่อจะสามารถที่จะสามารถที่จะสมัครสมาชิกPodcast โดยใช้โปรแกรมพวก iPodderx หลังจากนั้น iPodderx ก็จะเข้ามา Download ไฟล์โดยอัตโนมัติหลังจากที่ Upload ขึ้นไปแล้ว

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน The end of wayความเห็น (0)